Институт по микробиология „Стефан Ангелов”

Институтът по микробиология е утвърден национален изследователски център в областта на микробиологичните науки. В него се провеждат съвременни фундаментални и приложни изследвания по най-актуалните, бързоразвиващи се и перспективни направления на микробиологичната наука, а именно: обща, приложна и инфекциозна микробиология, вирусология, имунология, микробна и растителна биотехнология, микробна екология.

Някои от най-значимите постижения на института са:
  1. Идентифицирани и описани са нов род дрожди Nematodospora и два нови дрождеви вида Nematodospora algi и Candida cetonia, изолирани от насекоми.
  2. Каталитична добавка за въглеводородни течни горива, която осигурява висока ефективност на изгаряне при добавянето й към течни горива, за двигатели и други горивни инсталации.
  3. Изолирани и пречистени са стенно-локализирани ензими фруктан бета-фруктозидази от лактобацили с инулиназна активност. Доказана е синхронна експресия на гени, кодиращи амилаза и инулиназа.
  4. Лабораторен метод за получаване на водород от пшенична слама в анаеробни условия със селекционирано микробно съобщество и биометан, което го прави приложим за биодеградация на органични отпадъци и индустриалното получаване на биогорива от възобновяеми въглеродни източници.
История на звеното

ИМикБ е основан на 7-ми март 1947 г. от видния български учен акад. Стефан Ангелов, първоначално с пет звена – бактериологично (за медицинска, селскостопанска и промишлена микробиология), протозоологично, вирусологично, имунологично и биохимично.

Видни учени, работещи или работили в звеното:
  • Акад. Стефан Ангелов – почетен член на Съюза на ветеринарните лекари в Унгария (1930), Doctor honoris causa на Берлинския университет (1932) и на Ветеринарния факултет в Хановер (1940), почетен член на Кралската Академия по природни науки „Леополдина-Каролина” в Хале (1940), чл.-кор. на Академията на селскостопанските науки (Берлин) (1955), Ректор на СУ „Св. Климент Охридски” (1941-42), чл.-кор. на БАН (1943), академик (1947), два пъти „Лауреат на Димитровска награда” – 1950, 1952.
  • Акад. Ангел Гълъбов – Основател на първата в Европа симпозиумна верига по антивирусни вещества (1974 – 1990). Основател и първи председател на Балканското микробиологично дружество (1998). Член на Изпълнителното бюро на международната мрежа на Институтите Пастьор и координатор за Европа (2007-2011). Почетен член на Румънската академия на медицинските науки (2003). Член-кореспондент на БАН (2004), академик на БАН (2008). Вписан в Златната книга на изобретателите като автор на 35 изобретения (2003). 17 години Директор на ИМикБ (1995-2011). Два пъти награждаван с Почетния знак на БАН „Марин Дринов“ на лента (2009, 2014).
  • Акад. Игнат Емануилов – Основните му приноси са в изучаването на бактериални протеази и тяхното въвеждане в сиренарството като заместители на химозин и пепсин, за което е удостоен с Димитровска награда – 1951 г.
  • Чл.-кор. Калчо Марков – Работи в областта на физиологията и биохимията на микроорганизмите, бактериалната генетика и обща микробиология. Заслужил деятел на науката-1985 г.
  • Чл.-кор. Илия Пашев – Оригинални приноси в изучаването на редица инфекциозни болести по животните и създаването на лабораторни диагностични методи. Лауреат на Димитровска награда – 1969 г.
  • Чл. –кор. Александър Тошков – Създава методи за борба и диагностика на редица инфекциозни заболявания по пчелите. Заслужил деятел на науката – 1986 г.
Докторантски програми

Институтът има акредитация по направленията „Биотехнология“, „Микробиология”, „Вирусология”, „Имунология” от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки,математика и информатика.

Други образователни инициативи

Базата на „Лабораторен център Пастьор” ефективно се използва за подготовка както на докторанти от различни научни звена на Института, така и за обучението на студенти по молекулярна биология от Биологически факултет към Софийския университет, студенти от Факултета по ветеринарна медицина на Лесотехническия университет и Нов български университет.

Учени от ИМикБ участват в подготовката на бакалаври чрез пряко ръководство на студенти и участието им в научноизследователската работа на различни групи, както и в подготовката на магистри (дипломанти) като освен че четат лекции и водят семинарни занятия в редица университети от страната, осигуряват база и условия за разработване на техните магистърски тези. Учени от Института  ръководят специализанти и дипломанти. С активното си участие в приемането на магистри, които да използват материалната база и компетентността на учените от ИМикБ и да изготвят тук дипломните си работи, както и с назначенията на подготвени основно в БФ на СУ „Св. К. Охридски” млади специалисти, институтът реално подпомага и програмната акредитация на ВУЗ.

Новини

76 години Институт по микробиология „Стефан Ангелов“

четвъртък, 9 март 2023 |Коментарите са изключени за 76 години Институт по микробиология „Стефан Ангелов“

76 години от основаването на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ на БАН бяха отбелязани на 7 март с тържествено събрание и научна сесия. Специални гости на събитието бяха д-р Ребека Грейс,  изпълнителен директор на Мрежата  „Пастьор“ и [...]

15-ти конгрес на българските микробиолози с международно участие

понеделник, 10 октомври 2022 |Коментарите са изключени за 15-ти конгрес на българските микробиолози с международно участие

15-ият конгрес на българските микробиолози с международно участие се проведе от 5 до 8 октомври в Копривщица. Форумът беше посветен на 200-годишнината от рождението на световноизвестния микробиолог Луи Пастьор, на 75-та годишнина на Института по [...]

Институтът по микробиология на БАН oтбеляза 75 години

понеделник, 14 март 2022 |Коментарите са изключени за Институтът по микробиология на БАН oтбеляза 75 години

Трима  млади учени с награда за най–добра публикация в областта на микробиологията  Българската академия на науките присъди Почетен плакет ЗЛАТЕН на Института по микробиология на БАН за съществен научен принос за развитието на микробиологията в [...]

Висшият адвокатски съвет дари 20 200 лева на учените от Института по микробиология на БАН

вторник, 19 май 2020 |Коментарите са изключени за Висшият адвокатски съвет дари 20 200 лева на учените от Института по микробиология на БАН

Дарение от 20 200 лева получи Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“ на БАН от членовете на Висшия адвокатски съвет. Средствата се предоставят за подпомагане на научната дейност в борбата срещу епидемията от коронавирус и разработването [...]

Бързите тестове за откриване на хранителни патогени са ключови за здравето

понеделник, 1 юли 2019 |Коментарите са изключени за Бързите тестове за откриване на хранителни патогени са ключови за здравето

В Института по микробиология „Стефан Ангелов“ при БАН са готови с ново поколение тестове за откриване на точния причинител на хранителни инфекции. Това са ДНК базирани тестове с висока чувствителност и специфичност. Те са лесно [...]

Повече от 300 учени участваха в четвъртата международна конференция по оползотворяване на природни продукти

петък, 7 юни 2019 |Коментарите са изключени за Повече от 300 учени участваха в четвъртата международна конференция по оползотворяване на природни продукти

Четвъртата международна конференция за оползотворяване на природни продукти: От растенията до аптечната лавица ICNPU-2019  се проведе от 29 май до 1 юни в курортен комплекс Албена. […]

Контакти

Проекти

Издания

Международни отношения