Научноизследователско направление

Биоразнообразие, биоресурси и екология

България е между европейските страни с най-богато биологично разнообразие. Изключително богати са фауната на гръбначни и безгръбначни животни и многообразието от растителни видове спрямо относително малката площ на страната.

Изучаването на биоразнообразието има съществено значение за провеждане на национална политика, основана на знанието в сферата на опазването на природата и развитието на „зелената стратегия” на страната. Разнообразието на флората и фауната ни има значима стойност като биологичен ресурс, важен за поминъка на населението и икономиката на страната. Тяхното устойчиво управление е важно за развитието и повишаването на общественото благосъстояние.

Важно значение за съхранение на биологичното разнообразие на България, за дългосрочното опазване на точно определени растителни и животински видове, както и местата, които обитават, има програмата “Натура 2000”. Съхранената природа означава съхранена почва, води, въздух и природни ресурси. Тя е капитал за развитие на успешен бизнес – екотуризъм, биоземеделие, устойчиво горско стопанство.

Новини и обяви

Пленарната сесия на Междуправителствения панел за климатични промени ще се проведе в София от 26 юли до 2 август

понеделник, 13 май 2024 |Коментарите са изключени за Пленарната сесия на Междуправителствения панел за климатични промени ще се проведе в София от 26 юли до 2 август

На 10 май 2024 г. председателят на БАН aкад. Юлиан Ревалски се срещна със секретаря на Междуправителствения панел за климатични промени (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) – г-н Абдала Моксит, г-н Юлиян Попов [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

вторник, 30 април 2024 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на придобиване на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 15.05.2024 г. (сряда) от 10:00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, [...]

Новите геномни техники – възможности и предизвикателства пред изследователите и земеделските производители

понеделник, 25 март 2024 |Коментарите са изключени за Новите геномни техники – възможности и предизвикателства пред изследователите и земеделските производители

Учени и експерти представиха научни данни и конкретни резултати от приложението на новите геномни техники, предимствата и недостатъците на тяхното използване, възможностите, които те предоставят за решаване на редица проблеми в областта на медицината и [...]

Нови факти за еволюцията на елена-лопатар

петък, 16 февруари 2024 |Коментарите са изключени за Нови факти за еволюцията на елена-лопатар

Нови и интересни факти и закономерности, отразяващи различни аспекти на еволюцията и разпространението на елена-лопатар, са представени в две статии, публикувани в престижните научни списания PNAS и Scientific Reports на Nature. Откритията са в резултат [...]

Методика за картографиране и определяне на границите и вида на дюните изготвиха учени от БАН

вторник, 23 януари 2024 |Коментарите са изключени за Методика за картографиране и определяне на границите и вида на дюните изготвиха учени от БАН

Учени от Българската академия на науките изготвиха дългоочакван от научната и природозащитна общност документ, регламентиращ картографирането на пясъчни дюни в България. На 17.01.2024 г. Министърът на околната среда и водите одобри „Методика за картографиране, определяне [...]

Защита на дисертационен труд в НПМ

понеделник, 18 декември 2023 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд в НПМ

Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 04 януари 2024 г. (четвъртък) от 14:00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на [...]

Приключи зоологичната експедиция на учени от БАН във Виетнам

вторник, 7 ноември 2023 |Коментарите са изключени за Приключи зоологичната експедиция на учени от БАН във Виетнам

    На 1 ноември 2023 година доц. Николай Симов, доц. Ростислав Бекчиев, доц. Марио Лангуров от НПМ-БАН и доц. Ивайло Дедов от ИБЕИ-БАН успешно се завърнаха на родна земя след почти три седмици съвместна [...]

95 години Институт за гората

вторник, 24 октомври 2023 |Коментарите са изключени за 95 години Институт за гората

Международна конференция по повод 95 години Институт за гората при Българска академия на науките се състоя в периода 19-21 октомври в София. Конференцията премина под надслов “Гори без граници” и обедини водещи учени, изследователи и [...]

Kонференция на Дунавските академии

понеделник, 23 октомври 2023 |Коментарите са изключени за Kонференция на Дунавските академии

В периода 18 – 20 октомври 2023 г. в Любляна се проведе 12-ата конференция на Дунавските академии, организирана от Европейската академия на науките и изкуствата и Словенската академия на науките и изкуствата. Фокусът на събитието [...]

Създаване на Национален консорциум по ДНК баркодиране

четвъртък, 28 септември 2023 |Коментарите са изключени за Създаване на Национален консорциум по ДНК баркодиране

На 27.09.2023 в зала “Проф. Марин Дринов” на Българска академия на науките се проведе Национален симпозиум „Създаване на български консорциум по ДНК баркодиране – Bulgarian Barcode of Life“.  Събитието беше организирано от Инициативен комитет, [...]

Ботаническа градина – БАН: „Красота под сянката на клена“

понеделник, 18 септември 2023 |Коментарите са изключени за Ботаническа градина – БАН: „Красота под сянката на клена“

На 16.09.2023 в Ботаническата градина на БАН се проведе събитието „Красота под сянката на клена“, на което посетителите имаха възможността да се докоснат до красотата на растенията и до тайнствата на японските традиции. Специални гости [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

понеделник, 19 юни 2023 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 30 юни 2023 г. (петък) от 14.00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, [...]

Заседание за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

вторник, 30 май 2023 |Коментарите са изключени за Заседание за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 15 юни 2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното [...]

Mеждународна конференция „Епигенетични механизми на адаптация на културните растения към климатичните промени“

вторник, 30 май 2023 |Коментарите са изключени за Mеждународна конференция „Епигенетични механизми на адаптация на културните растения към климатичните промени“

Третата международна конференция на научната мрежа EPI-CATCH „Еpigenetic mechanisms of crop adaptation to climate change - CA19125“ (Епигенетични механизми на адаптация на културните растения към климатичните промени), финансирана от Европейската програма за сътрудничество в [...]

Изложба „Записки по българските орхидеи“ и представяне на книга „Орхидеите в България“

сряда, 26 април 2023 |Коментарите са изключени за Изложба „Записки по българските орхидеи“ и представяне на книга „Орхидеите в България“

В Националния природонаучен музей на БАН (НПМ) на 25 април бе открита изложбата „Записки по българските орхидеи“ и бе представена книгата „Орхидеите в България“. Експозицията може да бъде разгледана в зала „Ботаника“ на музея до [...]

Екология на Черно море – от молекулата до екосистемата

понеделник, 24 април 2023 |Коментарите са изключени за Екология на Черно море – от молекулата до екосистемата

По повод Деня на Земята на 21 април 2023 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ в Българска академия на науките бяха представени иновативни научни изследвания и проекти на тема: ЕКОЛОГИЯ [...]

Международно обучение по биоразнообразие

понеделник, 24 април 2023 |Коментарите са изключени за Международно обучение по биоразнообразие

Обучителен курс с международно участие BioDATA workshop “Accelerating biodiversity research through DNA barcodes, collection, and observation data” се проведе от 17 до 21 април в Учебно-опитната база на Лесотехническия университет, Юндола. Събитието, което е част [...]

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания с плакет за дългогодишно сътрудничество

сряда, 9 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания с плакет за дългогодишно сътрудничество

Регионалният исторически музей – Благоевград тържествено отбеляза своята 70 годишнина. При откриването на подготвената по този повод изложба, Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН беше удостоен с почетен плакет и грамота за дългогодишно [...]

Открит и описан е нов вид растение за науката

понеделник, 31 октомври 2022 |Коментарите са изключени за Открит и описан е нов вид растение за науката

Sideritis elica Aneva, Zhelev & Bonchev е новият вид, който е открит и описан от доц. Ина Анева (научен секретар на направление Биоразнообразие, биоресурси и екология и изследовател в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, [...]

Обществено обсъждане на Доклада за Екологична оценка на Националния план за възстановяване и устойчивост

понеделник, 24 октомври 2022 |Коментарите са изключени за Обществено обсъждане на Доклада за Екологична оценка на Националния план за възстановяване и устойчивост

На 21.10.2022 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН се проведе Обществено обсъждане на Доклада за Екологична оценка (ДЕО) на НПВУ. На заседанието присъстваха представители на Министерски съвет – г-н Иван Иванов (директор [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

сряда, 28 септември 2022 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 10 октомври 2022 г. (понеделник), от 14:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание [...]

Изложба “ВижНевижданото: Зората на човечеството”

сряда, 21 септември 2022 |Коментарите са изключени за Изложба “ВижНевижданото: Зората на човечеството”

На 20.09.2022 от 18:00 ч. в Националния природонаучен музей на БАН бе открита изложбата “#ВижНевижданото: Зората на човечеството” с автор на научната концепция - проф. Николай Спасов. Експозицията е втората от серията временни изложби, представящи [...]

Първо съобщение с доказателства, че у нас са живяли панди преди милиони години

петък, 5 август 2022 |Коментарите са изключени за Първо съобщение с доказателства, че у нас са живяли панди преди милиони години

Prehistoric Panda В статията „A late Turolian giant panda from Bulgaria and the early evolution and dispersal of the panda lineage“, публикувана в Journal of Vertebrate Paleontology, проф. Николай Спасов от Националния природонаучен [...]

БиоБлиц изследване на инвазивни чужди видове

понеделник, 9 май 2022 |Коментарите са изключени за БиоБлиц изследване на инвазивни чужди видове

Световен ден на мигриращите риби се отбелязва на 21 май ИБЕИ съвместно с Лесотехническия университет и Катедрата по обща и приложна хидробиология, БФ, СУ, организират БиоБлиц изследване на инвазивни чужди видове (ИЧВ), предназначено както за [...]