Изследванията в това направление са насочени към изучаване, опазване и разпространение на българското културно-историческо наследство като част от общата европейска културна традиция и история.

Основните сфери на изследванията в хуманитарните науки са: българистичните изследвания, балканската история, тракологията, кирило-методиевистиката, лингвистиката, литературата, историографията, медиавистиката, музикологията, театралното изкуство, изобразителните изкуства, екранните изкуства, архитектурата, етнологията, фолклорът, културната антропология, археологията, музеологията и др.

Прилагат се информационни технологии, електронно публикуване и цифровизация на информационни масиви за културното, историческото и научното наследство и се създават дигитални хранилища, систематизиращи образците на това наследство и осъществяващи ефективен достъп до тях.

Извършват се планирани, спасителни и аварийни археологически проучвания и теренни издирвания и активно се участва в подготовката за реализация на инфраструктурни национални проекти – магистрали, газопроводи, нефтопроводи, въгледобив и добив на полезни изкопаеми, както и в проекти, свързани с организацията на културния туризъм.

Провеждат се анализи на явленията, свързани с древната, средновековната, традиционната, новата, съвременната и модерната култура, която се изследва в контекста на нейната специфична роля в изграждането на национални, балкански и европейски идентичности в глобализиращия се свят.

Новини и обяви

100 години от рождението на видния италиански славист и българист проф. Рикардо Пикио

петък, 1 септември 2023 |Коментарите са изключени за 100 години от рождението на видния италиански славист и българист проф. Рикардо Пикио

Награда за изгряващ лидер на Кралския лондонски колеж получи докторант на БАН

четвъртък, 6 юли 2023 |Коментарите са изключени за Награда за изгряващ лидер на Кралския лондонски колеж получи докторант на БАН

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в Института за български език

петък, 30 юни 2023 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в Института за български език

Предстоящи събития

[tribe_events_list category=”kinni” limit=”4″]

Проекти

Списания и издания