Изследванията в това направление са насочени към изучаване, опазване и разпространение на българското културно-историческо наследство като част от общата европейска културна традиция и история.

Основните сфери на изследванията в хуманитарните науки са: българистичните изследвания, балканската история, тракологията, кирило-методиевистиката, лингвистиката, литературата, историографията, медиавистиката, музикологията, театралното изкуство, изобразителните изкуства, екранните изкуства, архитектурата, етнологията, фолклорът, културната антропология, археологията, музеологията и др.

Прилагат се информационни технологии, електронно публикуване и цифровизация на информационни масиви за културното, историческото и научното наследство и се създават дигитални хранилища, систематизиращи образците на това наследство и осъществяващи ефективен достъп до тях.

Извършват се планирани, спасителни и аварийни археологически проучвания и теренни издирвания и активно се участва в подготовката за реализация на инфраструктурни национални проекти – магистрали, газопроводи, нефтопроводи, въгледобив и добив на полезни изкопаеми, както и в проекти, свързани с организацията на културния туризъм.

Провеждат се анализи на явленията, свързани с древната, средновековната, традиционната, новата, съвременната и модерната култура, която се изследва в контекста на нейната специфична роля в изграждането на национални, балкански и европейски идентичности в глобализиращия се свят.

Новини и обяви

Откриване на лаборатория „Виртуална история на българската литература (ІХ-ХХІ в.)“

вторник, 29 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Откриване на лаборатория „Виртуална история на българската литература (ІХ-ХХІ в.)“

Становище на български историци по въпроса: Имало ли е фашистки режим в България?

сряда, 23 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Становище на български историци по въпроса: Имало ли е фашистки режим в България?

Акад. Людмил Стайков е удостоен с годишната държавна награда „Св. Паисий Хилендарски“

понеделник, 21 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Акад. Людмил Стайков е удостоен с годишната държавна награда „Св. Паисий Хилендарски“

Академик Васил Николов удостоен с почетен знак на БАН „Марин Дринов на лента“

вторник, 8 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Академик Васил Николов удостоен с почетен знак на БАН „Марин Дринов на лента“

Национална кръгла маса “Имало ли е фашистки режим или фашистко управление в България?”

петък, 4 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Национална кръгла маса “Имало ли е фашистки режим или фашистко управление в България?”

Предстоящи събития

[tribe_events_list category=”kinni” limit=”4″]

Проекти

Списания и издания