Национален археологически институт с музей

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН) работи върху цялостното изследване на материалната и духовната култура на племената и народите, населявали днешните български земи от най-дълбока древност до ХVІІІ в.

НАИМ-БАН е национален център и координатор на всички теренни археологически проучвания на територията на България и осъществява научен и методически контрол над тях.

Археологическият музей е най-големият в България и със своите експозиции е един от най-важните центрове в страната за популяризиране миналото на днешните български земи. Със своя научен и музеен потенциал, НАИМ-БАН е най-голямата научно-изследователска институция за археология в Югоизточна Европа.

Научна дейност:

Предвид спецификата на изследваната проблематика, Националният археологически институт с музей – БАН включва следните научни структурни звена:

 • Пет хронологически и тематично профилирани секции – Секция за праистория; Секция за тракийска археология; Секция за антична археология; Секция за средновековна археология; Секция за нумизматика и епиграфика,
 • Секция за Интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България,
 • Два филиала за проучване на древните български столици (в Шумен и във Велико Търново),
 • Археологически музей с три отдела: Експозиции, Фондове и Лаборатория за анализи, консервация и реставрация.

Разностранните дейности на НАИМ-БАН се осъществяват в тясно сътрудничество и взаимодействие с музеите в страната, държавни институции (Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, НИНКН), регионални и местни органи на изпълнителната власт и различни неправителствени организации.

Теренната работа на учените и специалистите от НАИМ-БАН включва редовни и спасителни археологически разкопки, теренни издирвания и наблюдения и се осъществява на повече от 100 археологически обекта, които хронологически обхващат времето от ранния палеолит до късната османска епоха.

Научно-приложната дейност на НАИМ-БАН се изразява предимно в разнообразни изяви, свързани със спецификата на функциониране на Археологическия музей – инвентаризация на музейните фондове, инвентиране на новопостъпили материали, подготовка и представяне на постоянни и временни експозиции, реставрация, консервация и фотодокументиране, осъвременяване на музейните описи.

Образователна дейност:

Докторантски програми
Основен елемент в образователната дейност на НАИМ е обучението на докторанти в областта на археологическата наука чрез „Докторантската програма”. През 2017 г. в НАИМ-БАН са обучавани 10 докторанти.

Други образователни инициативи
Образователната дейност на НАИМ-БАН включва воденето на лекции и упражнения във всички висши учебни заведения, в които се изучава специалността археология, подготвянето на дипломанти, организирането на теренни студентски практики. Особен акцент в работата на музея през последните години е работата с групи ученици и деца от предучилищна възраст. Ежегодни инициативи са програмите “Училище в музея”, „Лято в музея“ и други музейно-образователни програми по история и древно изкуство във връзка с постоянните и временните изложби.

Кратка история:
 • На 8 ноември 1878 г. се създава Софийска публична библиотека.
 • На 5 юни 1879 г. тя е преименувана в Българска народна библиотека в София.
 • На 1 януари 1893 г. Народният музей е обособен като самостоятелно учреждение.
 • През 1901 г. е основано Българското археологическо дружество.
 • С издаването на Закона на народното просвещение през 1909 г., Народният музей е преименуван в Народен археологически музей.
 • През 1920 г., на базата на Българското археологическо дружество, е създаден Българският археологически институт като самостоятелно научно учреждение.
 • С решение на Управителния съвет на БАН, легализирано с постановление на Министерския съвет, подписано на 3 ноември 1948 г., Народният археологически музей се обединява с Археологическия институт под общото наименование Археологически институт и музей при БАН.

Контакти

Новини

Постерна изложба за разкопките на неолитното селище Слатина в София

вторник, 6 юни 2023 |Коментарите са изключени за Постерна изложба за разкопките на неолитното селище Слатина в София

На 5 юни 2023 г. в „Галерия на открито – Градска градина“ срещу Народния театър в София беше открита постерна изложба „Раннонеолитно селище Слатина-София (6100 – 5500 г. пр. Хр.): в зората на европейската цивилизация“. [...]

130 години Национален археологически музей

сряда, 26 октомври 2022 |Коментарите са изключени за 130 години Национален археологически музей

Изложбата „130 години Национален археологически музей“ представи на 25 октомври Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН). Тя е посветена на основаването на Народния музей, понастоящем Национален археологически музей, отделен като самостоятелна институция от [...]

Изложба “Българска археология 2021”

сряда, 16 февруари 2022 |Коментарите са изключени за Изложба “Българска археология 2021”

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски присъства на официалното откриване на изложбата "Българска археология 2021" в Националния археологически музей с институт. Представени са над 650 експоната от 40 обекта, различни като вид и хронология, от [...]

Древните геноми хвърлят нова светлина върху най-ранните европейци и техните взаимоотношения с неандерталците

четвъртък, 8 април 2021 |Коментарите са изключени за Древните геноми хвърлят нова светлина върху най-ранните европейци и техните взаимоотношения с неандерталците

 (в продължение на предходни публикации на екипа по проекта, като „Първият Homo sapiens в Европа от началото на късния палеолит“ 2020 г.) Международен изследователски екип е секвенирал геномите на най-древните, сигурно датирани, анатомически съвременни хора [...]

2020 година – успешна и важна за българската археология

петък, 12 февруари 2021 |Коментарите са изключени за 2020 година – успешна и важна за българската археология

Резултатите - в изложбата „Българска археология 2020“   Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН) откри четиринадесетата национална археологическа изложба “Българска археология 2020” на 11 февруари 2021 г. На [...]

Изложба „Българска археология 2020“ представя над 350 експоната от Праисторията до Средновековието

вторник, 9 февруари 2021 |Коментарите са изключени за Изложба „Българска археология 2020“ представя над 350 експоната от Праисторията до Средновековието

Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН) ще представи от 12 февруари до 2 май 2021 г. четиринадесетата национална археологическа изложба “Българска археология 2020”. По традиция изложбата пoказва най-интересните [...]