Фокусът на изследванията в направлението е в областта на авангардните материали и иновативните технологии, които са гаранция за устойчив икономически и социален растеж. Провеждат се интердисциплинарни фундаментални и приложни научни изследвания в областта на химията, физиката и технологиите.

Създава се ново поколение (нано)материали със зададени и желани свойства и контролирана структура, проектирани за широк спектър от приложения в медицината и фармацията, електрониката и фотониката, опазването на околната среда, реставрацията и консервацията на културно-историческото наследство и националната сигурност.

Разработват се иновативни и високоефективни (нано)технологии за получаване на продукти с висока добавена стойност, някои от които са внедрени в национални и международни предприятия. Провеждат се водещи за страната изследвания в областта на „зелено“, енергоспестяващо и природощадящо оползотворяване на суровини, природни ресурси, материали от възобновяеми източници, както и по оползотворяване на отпадъци и странични продукти от различни производства. Създават се нови функционални материали и технологии, ефективни за пречистване на въздух, вода и почва.

За високото качество на провежданите в направлението научни изследвания говори наличната и до голяма степен обновена научна база и закупена съвременна и високотехнологична инфраструктура, с която се извършват съвременни анализи и се разработват модерни методи за охарактеризиране, което е гаранция за провеждането на конкурентоспособни научноизследователска и развойна дейности.

Направлението е водещото в БАН по привлечено финансиране от научни проекти и договори за научни разработки – 19.3 млн. лева през 2016 г.

Новини и обяви

Тържествено честване на 45-годишнината на Централната лаборатория по приложна физика

петък, 5 април 2024 |Коментарите са изключени за Тържествено честване на 45-годишнината на Централната лаборатория по приложна физика

Тържественото честване по повод 45 години от основаването на Централната лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) на БАН се проведе на 4 април в Пловдив. Почетен сребърен плакет от името на Ръководството на БАН и поздравителен [...]

Ерик Димитров от Института по полимери е носител на наградата „Проф. Иван Шопов“ за 2024 г.

вторник, 5 март 2024 |Коментарите са изключени за Ерик Димитров от Института по полимери е носител на наградата „Проф. Иван Шопов“ за 2024 г.

Ерик Димитров, проф. Венко Бешков (председател на СХБ) и проф. Иван Шопов Ерик Димитров от Института по полимери на БАН е носител на наградата „Изявен млад учен в [...]

Институтът по електроника посрещна над 100 ученици и студенти в Деня на отворените врати

сряда, 13 декември 2023 |Коментарите са изключени за Институтът по електроника посрещна над 100 ученици и студенти в Деня на отворените врати

Повече от 100 ученици и студенти преминаха през лабораториите на Института по електроника на БАН в Деня на отворените врати, който се проведе на 12 декември. Как биологичната тъкан поглъща и разсейва светлината и защо [...]

Конкурс за главен асистент в ИОНХ

понеделник, 20 ноември 2023 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в ИОНХ

Институтът по обща и неорганична химия при БАН - София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Теоретична химия“, за нуждите на лаборатория „Теоретична и изчислителна химия”, [...]

Конкурс за доцент в Института по инженерна химия

петък, 28 юли 2023 |Коментарите са изключени за Конкурс за доцент в Института по инженерна химия

Институтът по инженерна химия при БАН – София обявява конкурс за: доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Преносни процеси в многофазни среди“ [...]

Конкурс за професор в Института по електроника

четвъртък, 29 юни 2023 |Коментарите са изключени за Конкурс за професор в Института по електроника

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Физика на атомите и молекулите” за нуждите на лаборатория „Мултифункционални [...]

Конкурс за доцент в Института по физикохимия

вторник, 13 юни 2023 |Коментарите са изключени за Конкурс за доцент в Института по физикохимия

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност „Доцент“ в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Физикохимия“ за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“  – 1 [...]

100 години от рождението на академик Йордан Малиновски

вторник, 6 юни 2023 |Коментарите са изключени за 100 години от рождението на академик Йордан Малиновски

Сесия, посветена на живота и научните постижения на академик Йордан Малиновски, се проведе на 6 юни в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Събитието беше по повод 100 години от рождението на големия български учен [...]

Научна сесия “Младите учени в света на полимерите”

петък, 2 юни 2023 |Коментарите са изключени за Научна сесия “Младите учени в света на полимерите”

Четиринадесетата научна сесия "Младите учени в света на полимерите", организирана от Институт по полимери-БАН, се проведе на 1 юни. Събитието е част от дейностите на Института, свързани с популяризиране на научните постижения на млади [...]

Институтът по обща и неорганична химия обявява конкурси за професори

вторник, 30 май 2023 |Коментарите са изключени за Институтът по обща и неорганична химия обявява конкурси за професори

Институтът по обща и неорганична химия при БАН - София, обявява конкурси  за професори - двама, един по професионално направление 4.2. Химически науки (аналитична химия) за лаборатория „Методична лаборатория по атомна спектрометрия” и един по [...]

Четвърти семинар по размерни ефекти при материали за опазване на околната среда и получаване на чиста енергия (SizeMat 4)

четвъртък, 11 май 2023 |Коментарите са изключени за Четвърти семинар по размерни ефекти при материали за опазване на околната среда и получаване на чиста енергия (SizeMat 4)

Четвърти международен семинар „Size-Dependent Effects in Materials for Environmental Protection and Energy Application (SizeMat 4) се провежда от 10 до 14 май 2023 г. в Поморие. Форумът е посветен на размерни ефекти при материали за [...]

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в ИФХ-БАН

сряда, 3 май 2023 |Коментарите са изключени за Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в ИФХ-БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ – ИФХ-БАН публикуван в Държавен вестник, бр. № 99 от 13.12.2022 г. [...]

Публична защита в Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“

вторник, 2 май 2023 |Коментарите са изключени за Публична защита в Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“

Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 18.05.2023 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. [...]

Среща с представители на Elsevier в БАН

сряда, 22 март 2023 |Коментарите са изключени за Среща с представители на Elsevier в БАН

На 22.03.2023 г. в зала “Акад. Иван Евстратиев Гешов” се проведе среща на учени от химическите институти на Българска академия на науките с Dr. Sergey Varnavskiy, търговски директор за Южна Европа, Азия и Турция в [...]

Награда “Проф. Иван Шопов” за изявен млад учен в областта на полимерите

четвъртък, 2 март 2023 |Коментарите са изключени за Награда “Проф. Иван Шопов” за изявен млад учен в областта на полимерите

Деница Николова от Факултета по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е носителка на наградата „Изявен млад учен в областта на полимерите“ на името на проф. Иван Шопов за 2023 г. [...]

Биоразградима клетъчна матрица с приложение в тъканното инженерство разработи екип от Института по електроника

понеделник, 27 февруари 2023 |Коментарите са изключени за Биоразградима клетъчна матрица с приложение в тъканното инженерство разработи екип от Института по електроника

Лазерната обработка със свръх-къси импулси на cp-Ti, потопен във воден разтвор на сребърен нитрат (AgNO3), Биоразградима клетъчна матрица, която подпомага регенерацията на костна тъкан и в същото време предотвратява образуването на бактериален [...]

Конкурс за главен асистент в Института по физикохимия

сряда, 22 февруари 2023 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в Института по физикохимия

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент – 1 брой в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия“ за нуждите на секция „Фазообразуване, [...]

Учени обсъдиха нови научни подходи в каталитичните процеси

понеделник, 21 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Учени обсъдиха нови научни подходи в каталитичните процеси

Национална конференция по катализ и Научна сесия за студенти, докторанти и млади научни работници се проведе на 15 и 16 ноември. Форумът беше посветен на 100-годишнината от рождението на основателя на Института по катализ на [...]

Ученическа практика в ИОНХ-БАН

петък, 11 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Ученическа практика в ИОНХ-БАН

Успешно приключи ученическата практика, организирана от Института по обща и неорганична химия (ИОНХ) към Българската академия на науките, в която участваха ученици от St. George International School & Preschool в София. Трима възпитаници на [...]

Нова лазерна система подпомага научните изследвания в Института по електроника

четвъртък, 10 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Нова лазерна система подпомага научните изследвания в Института по електроника

Нов пикосекунден лазер с модули за генерация на хармонични честоти ще подпомага научните изследвания в Института по електроника на БАН. Съвременната апаратура ще се използва за разработка на нови мултифункционални материали. В рамките на два [...]

Награда „Изявен млад учен в областта на неорганичната химия“

сряда, 2 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Награда „Изявен млад учен в областта на неорганичната химия“

Д-р Ивалина Трендафилова от Института по органична химия с Център по фитохимия – Българска академия на науките беше удостоена с награда „Проф. Христо Баларев“ на Съюза на химиците в България „Изявен млад учен в [...]

2022 Security Innovation Award за проект COUNTERFOG

сряда, 19 октомври 2022 |Коментарите са изключени за 2022 Security Innovation Award за проект COUNTERFOG

Европейската комисия отличи проекта COUNTERFOG с наградата 2022 Security Innovation Award. В международния интердисциплинарен проект участват 30 учени от Българската академия на науките. Наградата на ЕС се присъжда за научно-изследователски проект в областта на технологиите [...]

50 години Институт по физика на твърдото тяло

вторник, 18 октомври 2022 |Коментарите са изключени за 50 години Институт по физика на твърдото тяло

Проф. Хассан Шамати Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи на директора на Института по физика на твърдото тяло проф. Хассан Шамати Почетен плакет на Председателя на БАН златен. Отличието се присъжда за [...]

Нанопокрития ще предпазват от вируси и бактерии

петък, 14 октомври 2022 |Коментарите са изключени за Нанопокрития ще предпазват от вируси и бактерии

Нанопокрития, които могат да спрат заразното действие на вируси и бактерии по различни повърхности като дръжки на врати и банкомати, разработва международен екип от учени в рамките на проект “STOP” – Surface Transfer of Pathogens [...]