Ерик Димитров, проф. Венко Бешков (председател на СХБ) и проф. Иван Шопов

Ерик Димитров от Института по полимери на БАН е носител на наградата „Изявен млад учен в областта на полимерите“. Отличието е на името на проф. Иван Шопов и се връчва от Съюза на химиците в България. Наградата беше връчена на церемония, което се проведе на 1 март.

Научните изследвания на Ерик Димитров са посветени на разработването на нови наноструктурирани полимерни носители на лекарствени вещества. Полимерните носители са на основата на сферични нуклеинови киселини от полимер-олигонуклеотидни конюгати, мицелни носители на основата на блокови съполимери, както и модифицирани ниозоми за системно доставяне на биологично-активни вещества. Постигнатите резултати са от значение за развитието на една изключително перспективна област в медицината. Три от статиите му са отпечатани в реномирани международни издания от категория Q1 – Biomacromolecules (импакт фактор 6.2) и Pharmaceutics (импакт фактор 5.4).

Освен интензивната научноизследователска работа, през 2023 г. Ерик Димитров се занимава с подготовката на националния отбор по химия на България и допринася за най-доброто представяне за България в международните олимпиади по химия. Отборът печели 2 златни и 2 сребърни медала от 55-та Международната олимпиада по химия в Цюрих, Швейцария, и 4 сребърни медала от 57-та Международна менделеевска олимпиада в Астана, Казахстан. През декември 2023 г. е отличен с грамота от президента Румен Радев за принос в развитието на националните отбори по природни науки и издигне на международния престиж на страната.

В конкурса участваха още двама млади учени от Института по Полимери при Българската академия на науките:

Румена Станчева представи една публикация в списанието Pharmaceutics, посветена на получаването и охарактеризирането на полимерни мицели от смесен тип, които носят едновременно катионни и нейоногенни части в тяхната корона, натоварването им с антибиотика ципрофлоксацин и изследване на профила му на освобождаване.

Селин Кючюк участва в конкурса с две научни статии, в списанията Materials и Journal of Applied Polymer Science и един български патент. Разработките са относно получаването и приложението на композитни влакна с архитектура  сърцевина-обвивка и сърцевина-двойна обвивка, натоварени с антибактериални и противогъбични лекарства като средства за контрол на фитопатогени.

Участниците бяха отличени с грамоти за достойно представяне в конкурса.