На 2 юли в конферентната зала на Института по физика на твърдото тяло на БАН се проведе работна среща на тема: „Бъдещето на научните изследвания с екстремна светлина: Възможности и предизвикателства за България в рамките на ELI-ERIC“. Събитието бе организирано от Министерството на образованието и науката и партньорите от консорциума ELI-ERIC-BG: Институт по електроника, Институт по физика на твърдото тяло на БАН и Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Гости на форума бяха акад. Николай Витанов, служебен зам.-министър на МОН, проф. Георги Ангелов, служебен зам.-министър на МИР и г-н Allen Weeks, генерален директор на Консорциума за европейска научноизследователска инфраструктура „Екстремна Светлина“ (ELI-ERIC).

Акад. Витанов откри работната среща, подчертавайки в словото си, че участието на България в ELI-ERIC ще увеличи възможностите за включване на страната ни в по-големи европейски проекти. Проф. Ангелов поздрави участниците и акцентира върху значението на тази най-голяма и най-модерна лазерна изследователска инфраструктура в света за развитието на лазерните технологии в България. Г-н Allen Weeks изтъкна възможностите на Европейската структура „Екстремна светлина“, изградена на основата на три специализирани и допълващи се високомощни и ултрабързи лазерни съоръжения, базирани в Чехия, Унгария и Румъния.

Представителите на партньорските организации в консорциума ELI-ERIC-BG представиха историята на българското обединение, в което е съсредоточен основният научен потенциал от оборудване и учени, работещи в областта на лазерната физика. Бяха обсъдени добрите практики, постигнатите резултати и перспективите пред научните колективи за периода 2024-2027 г.

Fülöp Zsolt от ELI-ERIC, Унгария разказа подробно за организацията, възможностите за използване на апаратурата, участието в проекти и съвместната дейност на Консорциума за европейска научноизследователска инфраструктура „Екстремна Светлина“ с университетите.

В работната среща участваха още г-жа Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“ на МОН, като фокус на нейната презентация бе върху проекти, финансирани по Националната пътна карта за научни изследвания, г-н Христо Йорданов от МИР, който представи Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, предоставяща възможности за насърчаване на връзката между науката, както и представители на бизнес организации.

По време на форума бе подчертана ключова роля в бизнес партньорите в трансфера на технологии и иновации от научните среди към индустрията. Участниците от индустрията обсъдиха възможностите за сътрудничество с научните институти и университетите, което може да доведе до създаването на нови продукти и услуги, базирани на лазерните технологии.

От три години ELI-ERIC-BG е част от европейския консорциум ELI-ERIC със статут на наблюдател. Очаква се до октомври 2024 г. България да стане пълноправен участник в научната инфраструктура на Европа за лазерна физика и да се възползва от технологичния опит на останалите държави членки.