Тържественото честване по повод 45 години от основаването на Централната лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) на БАН се проведе на 4 април в Пловдив. Почетен сребърен плакет от името на Ръководството на БАН и поздравителен aдрес от името на Председателя на БАН aкадемик Юлиан Ревалски поднесе заместник-председателят на Академията чл.-кор. Евдокия Пашева. Централната лаборатория по приложна физика участва в изпълнението на много национални проекти съвместно с университети и институти на БАН. Тя е желан партньор в международни колективи заедно с научни организации в Гърция, Австрия и Канада, се казва в поздравителния адрес.

Директорът на Лабораторията проф. Лиляна Колаклиева откри събитието и запозна присъстващите с мисията, основните направления в научно-приложната дейност на ЦЛПФ, иновативните разработки и дейностите в полза на обществото. Специално внимание беше отделено на създадената технологична и изследователска инфраструктура, която включва реновиране и разширение на чистата стая към Лабораторията, както и съвременното уникално технологично и изследователско оборудване. Бяха посочени постиженията на Лабораторията за последните пет години, както и бъдещите предизвикателства пред ръководството и колектива в следващите години.

Проф. Румен Каканаков, основател и дългогодишен директор на ЦЛПФ проследи важните моменти в историята на ЦЛПФ от създаването й на 01.04.1979 г. до наши дни. Учени от Лабораторията изнесоха доклади и запознаха присъстващите с постиженията на колектива в създаването на нови наноструктурирани и наноразмерни материали за модифициране на повърхности, на хетероструктури от разредени А3В5 нитриди за нови високоефективни слънчеви елементи и нови оптични сензори с приложения в индустрията.

На тържеството присъстваха зам.-кметът на Пловдив Владимир Темелков и представители на научната общност.