Ерик Димитров от Института по полимери на БАН е носител на наградата „Изявен млад учен в областта на органичната химия“ за 2024 г. Наградата е учредена от акад. Иван Юхновски, а официалната церемония се проведе днес в ХТМУ – София.  Отличието връчи проф. Венко Бешков, председател на Съюза на химиците в България. Тази година се проведе 8-то издание на конкурса.

Научните изследвания на Ерик Димитров са посветени на разработването на нови наноструктурирани полимерни носители на лекарствени вещества на основата на сферични нуклеинови киселини от полимер-олигонуклеотидни конюгати, мицелни носители от блокови съполимери и модифицирани ниозоми за системно доставяне на биологично активни вещества. Резултатите са публикувани в пет статии в реномирани международни издания от категория Q1 – Biomacromolecules,  Pharmaceutics  (2 бр.),  Nanoscale Advances и  Nanomatetrials.

В периода 2022 – 2023 год. Ерик Димитров е взел участие в 21 национални и международни научни форума, където е представил устни и постерни доклади. Отличен е с първа и втора награда като научен ръководител на два проекта разработени от ученици в Института по полимери –БАН в десетото издание на Научната конкурсна сесия организирана от Ученически институт на БАН. Бил е ментор на националния отбор по химия на България, като допринася за най-доброто представяне за страната ни в международните олимпиади по химия –  2 златни и 2 сребърни медала от 55-та Международната олимпиада по химия в Цюрих, Швейцария, и 4 сребърни медала от 57-та Международна Менделеевска олимпиада в Казахстан.