Четвърти международен семинар „Size-Dependent Effects in Materials for Environmental Protection and Energy Application (SizeMat 4) се провежда от 10 до 14 май 2023 г. в Поморие. Форумът е посветен на размерни ефекти при материали за опазване на околната среда и получаване на чиста енергия като иновативен подход при разработването на алтернативни материали с подобрени свойства. Семинарът е организиран от Института по обща и неорганична химия към БАН (ИОНХ – БАН), който е една от водещите научни организации в България в областта на химията на материалите. Семинарът SizeMat 4 се реализира в рамките на проекта „Европейска научна мрежа върху материали за чисти технологии“ (TwinTeam), координиран от ИОНХ – БАН. На него се събраха около 105 учени, които представиха и обсъдиха съвременните тенденции в разработването на материали от ново поколение в три основни направления – А: Материали и тънки филми за защита на околната среда, В: Материали за съхранение на чиста енергия и С: Керамика/биокерамика и стъкла за по-добър живот (с приложения в оптиката, молекулната електроника и медицината). В семинара участваха изявени чуждестранни учени от трите партньорски организации по проекта TwinTeam, лидери в областта на иновативните материали: Имперски колеж в Лондон (Великобритания), Институт за приложни материали – системи за съхранение на енергия към Технологичния институт в Карлсруе (Германия) и Институт по материалознание при Университета на Севиля (Испания). На форума присъстваха много млади учени, докторанти и студенти от ИОНХ – БАН, ФХФ – СУ и други институти на БАН. SizeMat 4 е четвъртият от поредицата международни семинари в България, организирани от ИОНХ-БАН, който отново привлече интереса на научната общност към подбраната тема.

Форумът бе открит от проф. д-р Радостина Стоянова, директор на ИОНХ – БАН, която представи темите и научната програма. Приветствие към участниците на SizeMat 4 поднесе кметът на гр. Поморие г-н Иван Алексиев. Проведени бяха две постерни заседания, на които се представиха над 75 доклада. SizeMat 4 ще завърши с връчване на 5 награди с финансовата подкрепа на списание Materials, MDPI, за най-добро представяне на млади учени на форума. Програмата на семинара, както и резюметата на докладите и постерните съобщения са достъпни на електронния сайт: http://twinteam.igic.bas.bg/sizemat4/). Резултатите, представени на научния форум ще бъдат публикувани в специално издание “Size-Dependent Effects in Materials for Environmental Protection and Energy Application” на списание Materials (IF 3.748, Q1), MDPI.