Четиринадесетата научна сесия “Младите учени в света на полимерите”, организирана от Институт по полимери-БАН, се проведе на 1 юни. Събитието е част от дейностите на Института, свързани с популяризиране на научните постижения на млади български изследователи, занимаващи се с научни изследвания в областта на полимерните материали пред академичната колегия, бизнеса и широката общественост. Двадесет и двама млади учени от институти на БАН и от различни университети представиха своите разработки.

По време на сесията бяха отличени студент Румена Станчева от ИП-БАН и докторант Деница Николова от Факултета по химия и фармация към СУ-София.  Награди за най-добър постер получиха млад учен Любомира Радева ФФ към МУ-София и докторант Ина Анастасова от ИП-БАН.

Линк към постерните съобщения е достъпен на:

https://polymer.bas.bg/wp-content/uploads/2023/05/2023-knijka-14-sesia_Mladi-ucheni.pdf

https://www.facebook.com/groups/314005873298210/permalink/1003304287701695/