На 24.06.2024 г. в Българската академия на науките се проведе тържествено честване на 90-годишния юбилей на проф. дхн Христо Баларев – виден учен в областта на неорганичната химия и с дългогодишна научна кариера в Институт по обща и неорганична химия на БАН. На организираното от Института тържество директорът проф. Радостина Стоянова представи значимия научен и преподавателски принос на проф. Баларев. В знак на признателност за научната и обществена дейност, Столична община удостои проф. Баларев със званието „Почетен гражданин на град София“.

Поздравителни адреси и плакети бяха връчени от ръководството на БАН, Министерството на науката и образованието, институти на Академията, университети и обществени организации.

На тържественото събитие бе връчена и традиционната награда „Проф. Христо Баларев“ на Съюза на химиците в България в националния конкурс „Изявен млад учен в областта на Неорганичната химия“. Наградата получи доц. д-р Нина Веселинова Кънева-Добревска от Факултет по химия и фармация на СУ, катедра „Неорганична химия“ за високи научни постижения в областта на хетерогенния фотокатализ за пречистване на води от органични багрила и фармацевтични продукти; полупроводникови катализатори (частици, прахове, филми) и др.

В чест на 90-годишния юбилей на проф. Баларев ще бъде издадена специална книжка към списание Journal of Solution Chemistry, a в Chemistry International (IUPAC) се предвижда публикуване на материал, посветен на проф. Баларев.