Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“

Институтът е създаден на 01.01.1984 г. под наименованието Институт по приложна минералогия. От 01.03.1995 г. е преобразуван в Централна лаборатория по минералогия и кристалография (ЦЛМК), която от 2005 г. носи името на бележития български минералог и кристалограф акад. Иван Костов. Експертите на Европейската научна фондация и Европейската федерация на академиите, провели международен одит на институтите в БАН през 2009г., дава на ЦЛМК оценка ААА за „Качество и продуктивност”, „Значимост: Социално-икономическо влияние” и „Перспективи”, след което с решение на V-тото Общо събрание на БАН от 01.07.2010 г. ЦЛМК е преименувана в Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ (ИМК).

ИМК е водещо звено в областта на минералогията и кристалографията с мултидисциплинарен научен екип и модерна изследователска инфраструктура. Наличието на специалисти по минералогия, кристалография, минерални суровини, химия и физика дава възможност за осъществяване на конкурентоспособни изследвания в широк спектър на природните науки и за решаване на разнообразни проблеми на природни, техногенни и експериментално моделирани минерални системи, както и за синтез и кристало-химична характеристика на нови перспективни материали.

Учените от института членуват в национални и международни професионални съюзи и дружества, подпомагайки дейността им и допринасяйки за тяхното развитие. ИМК е основен инициатор за основаване на Българско кристалографско дружество, което чрез своите инициативи допринася много за повишаване на квалификацията на докторанти и млади учени от България и балканския регион в областта на кристалографията.

ИМК работи съвместно с български и чуждестранни научни организации за осъществяване на научни и научно-приложни проекти. ИМК е търсен партньор при решаването на научно-приложни и технологични задачи, свързани с добива и ефективното използване на минерални ресурси, характеризиране на нови материали и различни продукти на фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост.

Образователна дейност:

ИМК има програмна акредитация в професионално направление 4.4. Науки за земята Докторска програма : Минералогия и кристалография с оценка 9.79 валидна до 14.04.2020 г.

За периода 2013- юли,2017 г общият брой на обучавани в звеното докторанти е 13. Успешно са защитили дисертации седем докторанта, а други двама са в процедура по защита.  Зачислените в този период са петима, като двама от тях продължават обучението си, двама са защитили в срок и един е отчислен с право на защита.

ИМК предлага и провежда специализирани курсове към ЦО БАН по Инфрачервена спектроскопия; рентгеноструктурен анализ; термичен анализ; минерали- индикатори на магмени и метаморфни процеси и епитермални нискосулфидни находища на благородни метали.

Специалисти от ИМК са канени като лектори и провеждат упражнения в Нов Български университет, СУ – специалност геохимия и МГУ „Св. И. Рилски“ на студенти бакалаври и магистри.

ИМК участва в програма Студентски практики на МОН, която е финасирана от ОП НОИР.

Новини

Публикуване на документи във връзка със защита на дисертация в Институт по минералогия и кристалография

вторник, 15 юни 2021 |Коментарите са изключени за Публикуване на документи във връзка със защита на дисертация в Институт по минералогия и кристалография

Институтът по минералогия и кристалография (ИМК–БАН) съобщава,  че на 01.07.2021 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на ИМК-БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертация на тема:  „Синтез, структурна [...]

Младите учени от ИМК – БАН с инициатива в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“

четвъртък, 13 декември 2018 |Коментарите са изключени за Младите учени от ИМК – БАН с инициатива в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“

Младите учени от Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ (ИМК-БАН) представиха своя инициатива, която си поставя за цел да провокира интереса на обществото към науката. Това стана в рамките на участието на Института [...]

7-ми Национален кристалографски симпозиум (2018)

понеделник, 8 октомври 2018 |Коментарите са изключени за 7-ми Национален кристалографски симпозиум (2018)

Екип от учени от Българско кристалографско дружество организира и проведе от 3 до 5 октомври 2018 г. 7-ми Национален кристалографски симпозиум (2018) http://www.bgcryst.com/symp18/. Домакин на събитието беше Химикотехнологичен и металургичен университет – София. Симпозиумът беше [...]

Интензивен практически курс по прахова рентгенова дифракция

сряда, 15 ноември 2017 |Коментарите са изключени за Интензивен практически курс по прахова рентгенова дифракция

Представители на Геоложката служба на Република Косово и Университета „Иса Болетини“ в гр. Косовска Митровица посетиха институтите по обща и неорганична химия и  по минералогия и кристалография на БАН за участие  в „Интензивен практически курс [...]

Международна школа по фундаментална и електронна кристалография ще се проведе през октомври в София

петък, 28 юли 2017 |Коментарите са изключени за Международна школа по фундаментална и електронна кристалография ще се проведе през октомври в София

Инициативата е с фокус върху съвременните методи за изследване на наноматериалите В периода 8 – 13 октомври 2017 г. в “Дом на учения” - БАН, София ще се проведе Международна школа по фундаментална и електронна [...]

Школа по прахова рентгенова дифракция

вторник, 25 юли 2017 |Коментарите са изключени за Школа по прахова рентгенова дифракция

Школа „Увод в праховата рентгенова дифракция” се проведе oт 19 до 23 юни 2017 г. в Химико-технологичен и металургичен университет – София. Организатор на Школата беше Българското кристалографско дружество със съдействието на Института по обща [...]

Контакти

Проекти

Международни отношения