Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив

Централната лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) извършва научни, научно-приложни изследвания, разработки и иновативен трансфер в областта на материалите и технологиите, в това число наноматериали и нанотехнологии, и в областта на енергийната ефективност.

Централната лаборатория по приложна физика е създадена на 1.04.1979 год. като Лаборатория по приложна физика към БАН. През 1984 год. към нея е създадено опитно производство, на базата на което през октомври 1986 год. се създава Малко предприятие за сензори и сензорни устройства. През 1986 год. ЦЛПФ е трансформирана в Институт по приложна физика, а през 1995 год. е преобразувана в Централна Лаборатория по приложна физика. През 2009 год. в ЦЛПФ е създаден Център за високи технологии.

ЦЛПФ е създадена като звено на БАН, провеждащо научно-приложни изследвания в областта на микроелектрониката и оптоелектрониката, в т.ч. разработване на III-V полупроводниковите материали, сензори и сензорни устройства на тяхна основа.

Изследователска и иновативна дейност

Основните направления, в които се извършва научно-приложната дейност в ЦЛПФ са:

 • Иновативни наноструктурирани и наноразмерни слоеве за модифициране на повърхности за индустриални и биомедицински приложения.
 • Нови полупроводникови материали и структури високоефективни слънчеви елементи и модули за зареждане на електромобили.
 • Енергоспестяващи и екологични светодиодни системи за биологичното земеделие, осветление, сигнализация и мониторинг.

ЦЛПФ извършва иновативен трансфер във фирми от страната и Европа на:

 • Твърди износоустойчиви покрития за удължаване на времето на работа на инструменти за металообработващата промишленост.
 • Свръхтвърди високотемпературни и износоустойчиви покрития за „сухо“ машинно обработване.
 • Технологии и оборудване за електролитно-плазмено полиране на детайли от неръждаема стомана, алуминий и алуминиеви сплави.
 • Високоефективни енергоспестяващи RGB светодиодни системи за оранжерийни приложения.
 • Автономни енергоспестяващи станции, работещи на базата на алтернативни източници на енергия с приложение в биологичното земеделие.

През 2004 г. ЦЛПФ бе наградена с Почетен плакет „Марин Дринов” за научни и научно-приложни изследвания и приложението им в разработка и производство на сензори и сензорни устройства.

През 2015 г. за значимите си за обществото научни и научно-приложни разработки, ЦЛПФ бе удостоена с отличието “Златен печат за европейски мениджмънт в науката” и Златна значка за принос към развитието на Българската наука.

Най-значимите постижения на ЦЛПФ след 2010 год. са:

 • Изграден е високотехнологичен научно-изследователски комплекс за разработване и характеризиране на иновативни материали за модифициране на повърхности чрез наноструктурирани и наноразмерни покрития и тънки слоеве.
 • Създадени са монослойни и многослойни твърди износоустойчиви покрития от нитриди, карбиди и карбонитриди на преходни метали с температурна стабилност до 700°С, който са трансферирани в индустрията.
 • Създадени са свръхтвърди еднослойни и многослойни нанокомпозитни покрития, стабилни до 900°С и увеличаващи времето на използване на инструментите с 60 %, част от които са трансферирани в металообработващата индустрия.
 • Разработени са нискотемпературни технологии (под 200°С) за монослойни и многослойни (с наноразмерен период) нитридни покрития с с нискък коефициент на триене и износване и висока корозионна устойчивост в агресивна среда за индустриални приложения върху специализирани нискотемпературни стомани, пластмаси и за медицински приложения върху протези, импланти и др.
 • Разработени са многокомпонентни съединения на основата на III-V разредени нитриди с високо структурно съвършенство и разширена спектрална фоточувствителност в ИЧ за приложение в многопреходните високоефективни слънчеви елементи.
 • Разработени са апаратура и екологична технология за електролитно-плазмено модифициране чрез полиране и оксидиране на повърхности от неръждаема стомана и алуминий.
 • Създадена е автономна енергийна система на базата на алтернативни източници, обезпечена с дистанционен контрол чрез on-line връзка. Системата е мултиплицирана за осигуряване с електрическа енергия на обекти, отдалечени от стандартно захранване и урбанизирани зони.
Образователна дейност:

ЦЛПФ е акредитирана за обучение на докторанти по шифър 01.03.26 „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.

ЦЛПФ работи съвместно с ПУ ”Паисий Хилендарски” и Технически университет – Пловдив при подготовката на бакалаври, магистри, дипломанти и обучение на докторанти.

ЦЛПФ е организатор на международните конференции NANOHARD на тема “Наноструктурирани материали, тънки слоеве и твърди покрития за съвременни приложения“.

Други значими постижения на ЦЛПФ:

 • В рамките на 4 Европейски проекта от програмите COPERNICUS, NATO SfP и INTAS са разработени мощни, високочестотни и високотемпературни SiC MESFETs; мощни високотемпературни SiC p-n диоди и високотемпературни, високочестотни, и високоволтови SiC p-i-n диоди. За тези прибори са разработени Омови и Шотки контакти, стабилни при температури до 600°C. Разработени и изработени са мощни (над 100 W), високочестотни (10 GHz) и високотемпературни (300°C) корпуси за SiC MESFETs и мощни диоди.
 • Разработени и реализирани са А3В5 хетероструктури за приложение в многопреходни слънчеви елементи.
 • Разработени и внедрени в производство са широка гама от фотосензори, магнитосензори, термосензори, радиационни и капацитивни сензори, и сензорни устройства на тяхна основа. Произведени са микровълнови сензори, фотосонди и гама светодиоди.
 • На базата на Пелтие модули са разработени и произведени изотермичен контейнер за съхранение и пренасяне на кръв и минихладилник. Тези изделия са наградени със златен медал на 55 Международен мострен панаир – Пловдив и Сребърен плакет на Международна изложба “Макинова 2003” в Македония.

Новини

Централна лаборатория по Приложна физика в Пловдив отбеляза 40 години от създаването си

понеделник, 15 април 2019 |Коментарите са изключени за Централна лаборатория по Приложна физика в Пловдив отбеляза 40 години от създаването си

С юбилейна конференция на тема „Централна лаборатория по Приложна физика – 40 години научно-приложни изследвания и иновации в полза на обществото” академичната лаборатория отбеляза 40 години от създаването си. […]

Ново оборудване за екологични многослойни наноструктурирани покрития в ЦЛПФ

сряда, 8 април 2015 |Коментарите са изключени за Ново оборудване за екологични многослойни наноструктурирани покрития в ЦЛПФ

В Централната лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) е закупено и пуснато в действие ново технологично оборудване на стойност 1 300 000 лв. Оборудването е закупено с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на [...]

Контакти

Проекти