Научноизследователско направление

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Проблемите на енергетиката, на създаването и приложението на възобновяеми енергийни източници и повишаването на ефективността на използване на конвенционалните енергийни ресурси имат централно място в научно-приложните изследвания в Българската академия на науките.

Изследователската дейност е свързана с научното обслужване и осигуряването на ядрената енергетика и безопасността на АЕЦ „Козлодуй”, с ядрените технологии в промишлеността, медицината и националната сигурност, с предотвратяване на нелегалния трафик на радиоактивни материали.

В съответствие с приоритетите и дългосрочните енергийни интереси на България се разработват технологични процеси и материали и се създават елементи и прибори за използване на слънчевата енергия в бита и индустрията и за оптимизация на индустриалното производство на електроенергия чрез преобразуването на слънчевата енергия в електрическа.

Продължава развитието на българската школа в областта на електрохимичните източници на ток – батерии и акумулатори, както и в областта на водородната енергия и горивните елементи.

Област на особен интерес са химичните технологии, фокусирани върху разработването на инженерни решения за “зелени” и безотпадни технологии, интегрирано управление на битови, промишлени и опасни отпадъци и използването им като суровинни източници.

За периода 2014-2016 звената от направлението са привлекли над 2.1 млн. евро по програмата за научни изследвания на ЕС – Хоризонт 2020. Общо привлеченото финансиране за 2016 г.  по договори за научни разработки е 2.5 млн. лева.

Новини и обяви

„Зелена къща“ и тролейбус и кораб на водород разработиха учени по ННП ЕПЛЮС

вторник, 19 декември 2023 |Коментарите са изключени за „Зелена къща“ и тролейбус и кораб на водород разработиха учени по ННП ЕПЛЮС

Седем демонстрационни модели за съхранение и използване на чиста енергия за транспорта и бита  разработиха учени по Национална научна програма “Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС). Постиженията бяха представени на заключителна информационна среща по [...]

Делегация от БАН посети ЦЕРН

вторник, 28 ноември 2023 |Коментарите са изключени за Делегация от БАН посети ЦЕРН

Делегация от Българската академия на науките, водена от председателя акад. Юлиан Ревалски, посети от 22 до 24 ноември Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН в Женева.  В делегацията участваха проф. Нели Косева - главен [...]

Млад учен от БАН с награда на Немското физическо дружество

вторник, 21 ноември 2023 |Коментарите са изключени за Млад учен от БАН с награда на Немското физическо дружество

Снимка: Физически факултет на СУ Д-р Даниела Донева от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика е отличена с наградата за млад учен „Густав Херц“ на Немското физическо дружество за 2024 г. [...]

20 години интегрирана система за управление по качество и околна среда в ИЯИЯЕ-БАН

четвъртък, 6 юли 2023 |Коментарите са изключени за 20 години интегрирана система за управление по качество и околна среда в ИЯИЯЕ-БАН

Интегрираната система за управление /ИСУ/ на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, сертифицирана в съответствие с международните стандарти по качество БДС EN ISO 9001:2015 и околна среда БДС EN ISO 14001:2015, е внедрена с [...]

Съвременни проблеми на теорията на Ли и нейното приложение във физиката бяха обсъдени на работно съвещание

сряда, 28 юни 2023 |Коментарите са изключени за Съвременни проблеми на теорията на Ли и нейното приложение във физиката бяха обсъдени на работно съвещание

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН и Фондация „Теория на Ли и нейните приложения в науката“ организираха 15-то работно съвещание „Теория на Ли и нейните приложения във физиката“ http://theo.inrne.bas.bg/~dobrev/LT-15.htm , което се [...]

Открита работна среща по проект НИ СЕВЕ

петък, 23 юни 2023 |Коментарите са изключени за Открита работна среща по проект НИ СЕВЕ

Петата съвместна работна среща по проект   Национална инфраструктура “Съхранение на енергия и водородна енергетика” (НИ СЕВЕ) на Общото събрание и Консултативния съвет на НИ СЕВЕ се проведе на 19 и 20 юни в ИЕЕС-БАН. [...]

Публична защита в ИЕЕС

вторник, 2 май 2023 |Коментарите са изключени за Публична защита в ИЕЕС

Институтът по Електрохимия и Енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 10.05.2023 г. от 11.00 часа в залата на ИЕЕС - БАН, ул. [...]

Посещение на представители Европейския алианс за батерии в ИЕЕС-БАН

вторник, 25 април 2023 |Коментарите са изключени за Посещение на представители Европейския алианс за батерии в ИЕЕС-БАН

Декларация за присъединяване на Република България към Европейския алианс за батерии (European Battery Alliance – ЕВА250 беше подписана на  24 април 2023 г. в София ТехПарк Документа подписаха Марчин Василевски, [...]

Първият в България водороден електромобил е регистриран на името на ИЕЕС-БАН

петък, 31 март 2023 |Коментарите са изключени за Първият в България водороден електромобил е регистриран на името на ИЕЕС-БАН

Информация за развитието на ЦК „ХИТМОБИЛ“ беше представена на пресконференция Регистрацията на първия в България водороден електромобил е вече факт и негов собственик е ИЕЕС-БАН.  Електромобилът с марка Hyundai Nexo е закупен по процедура за [...]

Награда „Еврика“ за млад изобретател получи Елица Петкучева от БАН

сряда, 1 февруари 2023 |Коментарите са изключени за Награда „Еврика“ за млад изобретател получи Елица Петкучева от БАН

Награда „Еврика“ за млад изобретател беше присъдена на Елица Петкучева от БАН като съавтор в изобретение „Метод за синтез на електрод за приложение като електрокатализатор за реакцията на отделяне на кислород“. Отличието връчи председателят [...]

50 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН

сряда, 30 ноември 2022 |Коментарите са изключени за 50 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН

БАН отличи с Почетен плакет ЗЛАТЕН института Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките чества 50 години от създаването си с тържествено събрание, което се проведе в зала [...]

Учени представиха проекти по ННП ЕПЛЮС

петък, 18 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Учени представиха проекти по ННП ЕПЛЮС

Учени от  Българската академия на науките и висши училища в страната представиха в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН резултати от научните си изследвания по Национална програма "Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС). Информационната [...]

ИЕЕС отвори врати за ученици и студенти

четвъртък, 13 октомври 2022 |Коментарите са изключени за ИЕЕС отвори врати за ученици и студенти

Институтът по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ (ИЕЕС – БАН)  отвори врати за посещение на 13 октомври. Ученици и студенти имаха възможност да посетят лабораториите и да се запознаят с най-новото оборудване и [...]

Ново поколение батерии разработват учени от БАН

вторник, 11 октомври 2022 |Коментарите са изключени за Ново поколение батерии разработват учени от БАН

Демонстрационна пилотна инсталация за съвременно производство на газодифузионни електроди за батерии от типа „Метал-Въздух“, изграждана в Института по електрохимия и електроенергийни системи на БАН (ИЕЕС-БАН), беше представена за първи път на Софийски фестивал на науката [...]

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в ИЕЕС – БАН

сряда, 28 септември 2022 |Коментарите са изключени за Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в ИЕЕС – БАН

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичнaтa длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“, за нуждите на [...]

Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в ИЕЕС – БАН

сряда, 28 септември 2022 |Коментарите са изключени за Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в ИЕЕС – БАН

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичнaтa длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“. Конкурсът е [...]

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в ИЕЕС – БАН

сряда, 28 септември 2022 |Коментарите са изключени за Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в ИЕЕС – БАН

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичнaтa длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“, за нуждите на [...]

Паметна плоча на акад. Евгени Будевски в ИЕЕС-БАН

понеделник, 1 август 2022 |Коментарите са изключени за Паметна плоча на акад. Евгени Будевски в ИЕЕС-БАН

В знак на дълбока признателност към своя патрон акад. Евгени Будевски, в деня на навършване на 100 години от рождението му 29 юли 2022 г., екипът на Института по електрохимия и енергийни системи на БАН [...]

Втори информационен ден по проект „Център за компетентност ХИТМОБИЛ“

сряда, 22 юни 2022 |Коментарите са изключени за Втори информационен ден по проект „Център за компетентност ХИТМОБИЛ“

Проведеният на 21 юни Втори информационен ден по проект „Център за компетентност ХИТМОБИЛ“ събра в ИЕЕС-БАН представители на партньорите по проекта, управляващия орган и бизнеса, които имат интереси в областта на електрохимичните системи за зелена [...]

Демонстрационен проект за внедряване на водород в транспорта разработва БАН

петък, 3 юни 2022 |Коментарите са изключени за Демонстрационен проект за внедряване на водород в транспорта разработва БАН

Прототип на тролейбус, който български учени от БАН трансформират в задвижвано с водород транспортно средство, беше показан на еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел, изпълнителния директор на публично-частното предприятие „Партньорство [...]

Двама млади учени с награди от Софийски електрохимични дни СЕД`22

неделя, 15 май 2022 |Коментарите са изключени за Двама млади учени с награди от Софийски електрохимични дни СЕД`22

Асистент д-р Крум Банов и главен асистент д-р Борислава Младенова от ИЕЕС-БАН са победителите в конкурса за млади учени, който се проведе в рамките на Софийски електрохимични дни СЕД`22. Крум Банов спечели наградата за най-добро представяне [...]

100 години от рождението на акад. Евгени Будевски

петък, 13 май 2022 |Коментарите са изключени за 100 години от рождението на акад. Евгени Будевски

Учени от Института по електрохимия и енергийни системи  /ИЕЕС/  отбелязаха 100 години от рождението на основателя и патрон на института акад. Евгени Будевски. На мемориалната сесия присъстваха няколко поколения близки колеги и сътрудници, приятели и [...]

Споразумение за сътрудничество за предотвратяване на незаконен трафик на ядрени и радиоактивни материали между ИЯИЯЕ-БАН и Департамента по енергетика на САЩ

петък, 11 март 2022 |Коментарите са изключени за Споразумение за сътрудничество за предотвратяване на незаконен трафик на ядрени и радиоактивни материали между ИЯИЯЕ-БАН и Департамента по енергетика на САЩ

Американското посолство направи дарение на Института на оборудване за идентифициране на радиоизотопи На 10 март 2022 г. Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките подписа споразумение за предотвратяване на незаконен [...]

Ново оборудване подпомага дейността на Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

четвъртък, 10 март 2022 |Коментарите са изключени за Ново оборудване подпомага дейността на Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

Оборудване за охарактеризиране на полупроводникови материали, различни работни повърхности и тънки функционални слоеве е доставено в Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници на БАН (ЦЛ СЕНЕИ – БАН). Новата апаратура - сканиращ [...]