Научноизследователско направление

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Проблемите на енергетиката, на създаването и приложението на възобновяеми енергийни източници и повишаването на ефективността на използване на конвенционалните енергийни ресурси имат централно място в научно-приложните изследвания в Българската академия на науките.

Изследователската дейност е свързана с научното обслужване и осигуряването на ядрената енергетика и безопасността на АЕЦ „Козлодуй”, с ядрените технологии в промишлеността, медицината и националната сигурност, с предотвратяване на нелегалния трафик на радиоактивни материали.

В съответствие с приоритетите и дългосрочните енергийни интереси на България се разработват технологични процеси и материали и се създават елементи и прибори за използване на слънчевата енергия в бита и индустрията и за оптимизация на индустриалното производство на електроенергия чрез преобразуването на слънчевата енергия в електрическа.

Продължава развитието на българската школа в областта на електрохимичните източници на ток – батерии и акумулатори, както и в областта на водородната енергия и горивните елементи.

Област на особен интерес са химичните технологии, фокусирани върху разработването на инженерни решения за “зелени” и безотпадни технологии, интегрирано управление на битови, промишлени и опасни отпадъци и използването им като суровинни източници.

За периода 2014-2016 звената от направлението са привлекли над 2.1 млн. евро по програмата за научни изследвания на ЕС – Хоризонт 2020. Общо привлеченото финансиране за 2016 г.  по договори за научни разработки е 2.5 млн. лева.

Новини и обяви

20 години интегрирана система за управление по качество и околна среда в ИЯИЯЕ-БАН

четвъртък, 6 юли 2023 |Коментарите са изключени за 20 години интегрирана система за управление по качество и околна среда в ИЯИЯЕ-БАН

Съвременни проблеми на теорията на Ли и нейното приложение във физиката бяха обсъдени на работно съвещание

сряда, 28 юни 2023 |Коментарите са изключени за Съвременни проблеми на теорията на Ли и нейното приложение във физиката бяха обсъдени на работно съвещание

Първият в България водороден електромобил е регистриран на името на ИЕЕС-БАН

петък, 31 март 2023 |Коментарите са изключени за Първият в България водороден електромобил е регистриран на името на ИЕЕС-БАН

Предстоящи събития

[tribe_events_list category=”eree” limit=”4″]

Проекти

Списания и издания