Интегрираната система за управление /ИСУ/ на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, сертифицирана в съответствие с международните стандарти по качество БДС EN ISO 9001:2015 и околна среда БДС EN ISO 14001:2015, е внедрена с цел документиране, анализ и оценка на политиката и действията на ръководството по отношение изпълнение изискванията на стандартите на включените в ИСУ звена.

Вече 20 години Институтът получава положителна оценка за работата си в одиторските доклади, което е гаранция за добро управление и спазване на изискванията на най-добрите практики за управление на научни организации. Оптимизацията на качеството на работния процес, както и оценката на въздействието върху околната среда на дейностите в ИЯИЯЕ, са гаранция за отговорност и превенция на рисковете и заплахите. Чрез резултатите и обстойния им анализ от провеждането на радиационен екологичен мониторинг на околната среда на територията на ИЯИЯЕ се прави цялостна оценка, която показва, че не се наблюдава неблагоприятно влияние върху околната среда от дейностите, извършвани в ИЯИЯЕ. Екологичната обстановка е стабилна и няма риск за околната среда и населението.

В края на юни приключи успешно 20-ият външен одит на Quality Austria. На церемония одиторът Веле Темелкоски връчи на директора на Института проф. Димитър Тонев плакет по случай 20-годишнината на ИСУ в ИЯИЯЕ-БАН.