Декларация за присъединяване на Република България към Европейския алианс за батерии (European Battery Alliance – ЕВА250 беше подписана на  24 април 2023 г. в София ТехПарк

Документа подписаха Марчин Василевски, изпълнителен директор на EIT InnoEnergy за Централна Европа и Богдан Богданов, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ). БАИ ще е официален представител на страната ни в Европейския алианс за батерии.

На церемонията присъстваха президентът Румен Радев, еврокомисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел, вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов, министърът на енергетиката Росен Христов, представители на бизнеса, науката и образованието.  Сред поканените бяха и чл.-кор. Евелина Славчева, директор на Института по електрохимия и енергийни системи на БАН и доц. д-р Пламен Николов, заместник-директор на института.

Делегация от представители на ЕВА250, начело с Марчин Василевски и Фружина Ксонка, мениджър бизнес развитие, отговарящ за координацията на търговските дейности на EIT InnoEnergy в Централна Европа, заедно с представители на БАИ, водени от Богдан Богданов, беше на посещение в ИЕЕС-БАН.

Чл.-кор. Евелина Славчева представи изследователските възможности и високите научни достижения на Института в областите на развитие на оловни акумулатори, батерии цинк-въздух, цинк-никел, литий/литий-йон и суперкондензатори, както и инфраструктурното обновяване на ИЕЕС-БАН по проекти по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и проекти на Министерството образованието и науката. По-специално внимание чл.кор. Славчева обърна за постигнатото в изграждане на съвременна инфраструктура за развойна дейност в областта на батериите в рамките на ЦК „Хитмобил“, с което се цели осъществяването на активна връзка наука-бизнес.

Гостите посетиха новоизградените по ЦК „Хитмобил“ лаборатории за изследване на различни батерии и тестовата система за съхранение на енергия от ВЕИ в батерии, в която по договор за ефективно сътрудничество вече се изпитва автономна енергийна система на фирма „Монбат“АД. Визитата завърши с разглеждане на изгражданата по проекта пилотна линия към Лаборатория  “Батерии” на Центъра за производство на литиево-йонни клетки тип мек пакет (pouch).

Европейският алианс за батерии /European Battery Alliance – ЕВА250/ е институция, която е създадена през 2017 г. от Европейската комисия с цел да върне ключови производства в Европа, като изгради цялостна, конкурентоспособна в световен мащаб и устойчива верига за създаване на стойност в сектора на батериите в ЕС. Това е част от по-широка цел за гарантиране на стратегическа автономност в сектор, който е от решаващо значение за текущия екологичен и цифров преход на европейската икономика. В момента организацията обединява над 800 индустриални партньори, технологични компании, финансови институции и развойни центрове – от минното дело до рециклирането – с общ стремеж да изградят устойчива и конкурентоспособна европейска индустрия за батерии.