Награда „Еврика“ за млад изобретател беше присъдена на Елица Петкучева от БАН като съавтор в изобретение „Метод за синтез на електрод за приложение като електрокатализатор за реакцията на отделяне на кислород“. Отличието връчи председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски на тържественото награждаване на лауреатите на наградите “Еврика” за 2022 г. Церемонията се  проведе на 31 януари в НДК. Организатор на инициативата е фондация “Еврика”.

Изобретението касае нови катализатори за реакцията на отделяне на кислород, методи за производството и потенциалното им приложение. Целта на изобретението е да се получат нови катализатори с отлична каталитична активност чрез използване на достъпни материали и прости и евтини процедури за активация. Обещаваща алтернатива за съхранение на енергия представлява водородът, който е екологично чист и гъвкав източник на енергия. Разлагането на водата предоставя подходящ механизъм за получаване на възобновяема енергия под формата на химически горива и по-точно водород и кислород.

Гл. ас. д-р Елица Петкучева е съавтор на още две изобретения – „Електролизна клетка за тестване на мембранни електродни пакети“ и „Модулна електролизна клетка за производство на оксиводородна смес“.

От 2017 г. Елица Петкучева е асистент в секция „Водородни системи с полимерен електролит“ на Института по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ (ИЕЕС) при БАН. Успешно защитава докторантура в направление „Електрохимия, вкл. химически източници на ток“ на ИЕЕС при БАН през 2018 г. Участвала е в разработването и реализацията на 15 проекта и грантове, финансирани от национални и международни изследователски програми. Елица Петкучева е носител на над 20 научни награди от национални и международни конференции и конкурси.

За отлично представяне в конкурса с почетен диплом се награждава Мария Тодорова, която е защитила дипломна работа в Института по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ) – съавтор в пет изобретения, регистрирани като полезни модели със съществен дял на участие (20-50%). Патентованите активни компоненти от слузта на охлювите са включени в нови продукти, които се предлагат на българския и международен пазар.

Наградите “Еврика” се присъждат на млади учени за техните значими постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности. Кандидатите не трябва да са по-възрастни от 35 години. Те са излъчени от обществени и стопански организации, от университети и научни институции, а окончателният избор се осъществява от специализирани комисии във всяка област.

Повече информация за наградените на страницата на фондация “Еврика“  https://www.evrika.org/