Демонстрационна пилотна инсталация за съвременно производство на газодифузионни електроди за батерии от типа „Метал-Въздух“, изграждана в Института по електрохимия и електроенергийни системи на БАН (ИЕЕС-БАН), беше представена за първи път на Софийски фестивал на науката 2022.

Учените в института разработват батерии от типа цинк-въздух, магнезий-въздух и олово-въздух, като усилията им са насочени върху усъвършенстване на презареждаемите батерии от типа метал-хидрид-въздух. Предимствата на  тези акумулатори за стационарни приложения, сред които и за съхранение на енергия от възобновяеми източници на енергия, са ниско тегло, ниска себестойност, безопасност при експлоатация и използване на екологични материали. Освен за стационарни цели, те могат да се прилагат и като акумулатори в хибридни автомобили, тъй като са по-олекотени и с по-висок капацитет от използваните в момента никел-метал хидридни батерии. Този факт се дължи на неограничения капацитет на оригинално разработените газодифузионни електроди при обратимост на процесите заряд-разряд.

Видео за разработката на учените от ИЕЕС може да видите тук.

Пилотната инсталация за производство на газодифузионни електроди се създава в рамките на  Национална научна инфраструктура „Съхранение на енергия и водородна енергетика“ (НИ СЕВЕ), финансирана от Министерството на образованието и науката. Инсталацията е част от „Платформата за развитие на нова генерация горивни клетки и батерии“ по Модул 2, включващ няколко платформи за високо технологични разработки.

Всички последни разработки, по които работят учените от ИЕЕС-БАН, ще бъдат показани на 13 октомври 2022 г. (четвъртък) от 10:00 до 16:00 часа, когато Институтът отваря врати за посещение. Гостите ще имат  възможност за посещение в лабораториите, както и за дискусии с водещи учени от ИЕЕС-БАН по въпроси, свързани с технологии за производство и експлоатация на различни видове батерии, суперкондензатори и водородни инсталации за производство, съхранение и отдаване на енергия.