50 години от изобретяването на лазера с пари на меден бромид в България

Юбилейна научна сесия „От идеята до промишления продукт“ 50 години от разработването на лазера с пари на меден бромид от акад. Никола Съботинов бяха отбелязани на научна сесия в Българската академия на науките. Идеята на акад. Никола Съботинов за създаване на нискотемпературен меден лазер в България е реализирана през 1974 г., когато под неговото ръководство в Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ) е пуснат в действие лазер с пари на меден бромид, признат за изобретение на годината през 1979 г. С цел подобряване на неговите характеристики са проведени редица теоретични и експериментални изследвания и е открит ефектът на водорода. Така е създаден най-мощният изцяло български газов лазер, генериращ във видимата област на електромагнитния спектър, който е патентован в България, Франция, САЩ, Великобритания, Германия, Япония [...]

„Зелена къща“ и тролейбус и кораб на водород разработиха учени по ННП ЕПЛЮС

Седем демонстрационни модели за съхранение и използване на чиста енергия за транспорта и бита  разработиха учени по Национална научна програма “Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС). Постиженията бяха представени на заключителна информационна среща по програмата, която се проведе днес в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Ръководителят на програмата акад. Константин Хаджииванов представи дейността на научния колектив, който обхваща 206 учени и специалисти от 16 партньорски организации от цялата страната. Българската академия на науките е водещата научна организация по ЕПЛЮС, а  финансирането на програмата е осигурено от Министерството на образованието и науката. Постигнахаме основната цел на научната програма – да обединим научната общност в България и да насърчим сътрудничеството между БАН и висшите учебни заведения. Поставихме началото на ново поколение млади специалисти в областта [...]

2023-12-19T15:03:45+02:00вторник, 19 декември 2023 |Категории: Енергийни ресурси и енергийна ефективност|

Делегация от БАН посети ЦЕРН

Делегация от Българската академия на науките, водена от председателя акад. Юлиан Ревалски, посети от 22 до 24 ноември Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН в Женева.  В делегацията участваха проф. Нели Косева - главен научен секретар на БАН, доц. Иван Георгиев - научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии" на БАН и проф. Димитър Тонев - директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика.   В рамките на посещението българската делегация се срещна с Генералния директор на организацията професор Фабиола Гианоти,  с Директора за международни отношения Шарлот Варакауле и Ръководителя на отдела за връзки с държавите-членки Питър Чочула. Обсъдени бяха перспективите за участие на учени от БАН в бъдещите изследвания в областта на физиката на високите енергии, обработката на големи [...]

Млад учен от БАН с награда на Немското физическо дружество

Снимка: Физически факултет на СУ Д-р Даниела Донева от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика е отличена с наградата за млад учен „Густав Херц“ на Немското физическо дружество за 2024 г. Научните разработки на д-р Донева са в областта на космологията. Нейните изследвания са посветени на изучаване на черни дупки и неутронни звезди в обобщените скаларно-тензорни теории на гравитацията. Д-р Донева придобива научната и образователна степен "доктор" във Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" под ръководството на чл.-кор. Стойчо Язаджиев. От 2012 г. работи в Тюбингенския университет, Германия. Носител е на Хумболтова стипендия за периода 2012 г.-2015 г., участвала е и в програмата за хабилитация на Margarete von Wrangell (2015–2018). През 2018 г. печели Голямата награда „Питагор“ за млад [...]

2023-11-21T09:51:31+02:00вторник, 21 ноември 2023 |Категории: Енергийни ресурси и енергийна ефективност|Етикети: |

20 години интегрирана система за управление по качество и околна среда в ИЯИЯЕ-БАН

Интегрираната система за управление /ИСУ/ на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, сертифицирана в съответствие с международните стандарти по качество БДС EN ISO 9001:2015 и околна среда БДС EN ISO 14001:2015, е внедрена с цел документиране, анализ и оценка на политиката и действията на ръководството по отношение изпълнение изискванията на стандартите на включените в ИСУ звена. Вече 20 години Институтът получава положителна оценка за работата си в одиторските доклади, което е гаранция за добро управление и спазване на изискванията на най-добрите практики за управление на научни организации. Оптимизацията на качеството на работния процес, както и оценката на въздействието върху околната среда на дейностите в ИЯИЯЕ, са гаранция за отговорност и превенция на рисковете и заплахите. Чрез резултатите и обстойния им анализ от провеждането на [...]

2023-07-06T11:01:09+03:00четвъртък, 6 юли 2023 |Категории: Енергийни ресурси и енергийна ефективност|Етикети: |

Съвременни проблеми на теорията на Ли и нейното приложение във физиката бяха обсъдени на работно съвещание

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН и Фондация „Теория на Ли и нейните приложения в науката“ организираха 15-то работно съвещание „Теория на Ли и нейните приложения във физиката“ http://theo.inrne.bas.bg/~dobrev/LT-15.htm , което се проведе от 19 до 25 юни 2023 г. в творческия дом „Варна“. В работното съвещание участваха 78 учени от Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Израел, Италия, Канада, Полша, САЩ, Словения, Тайван,  Украйна, Франция, Чехия и Япония. В научната програма бяха представени, от една страна, теми от теорията на Ли: теория на представянията, алгебрична геометрия и теория на числата, клъстерни алгебри, безкрайномерни групи и алгебри на Ли, супералгебри и супергрупи, квантови групи и некомутативна геометрия, специални функции, а от друга - приложения във физиката: симетрии в теорията на струните, супергравитация, квантова [...]

Go to Top