Начало/Направления/Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Делегация от БАН посети ЦЕРН

Делегация от Българската академия на науките, водена от председателя акад. Юлиан Ревалски, посети от 22 до 24 ноември Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН в Женева.  В делегацията участваха проф. Нели Косева - главен научен секретар на БАН, доц. Иван Георгиев - научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии" на БАН и проф. Димитър Тонев - директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика.   В рамките на посещението българската делегация се срещна с Генералния директор на организацията професор Фабиола Гианоти,  с Директора за международни отношения Шарлот Варакауле и Ръководителя на отдела за връзки с държавите-членки Питър Чочула. Обсъдени бяха перспективите за участие на учени от БАН в бъдещите изследвания в областта на физиката на високите енергии, обработката на големи [...]

Млад учен от БАН с награда на Немското физическо дружество

Снимка: Физически факултет на СУ Д-р Даниела Донева от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика е отличена с наградата за млад учен „Густав Херц“ на Немското физическо дружество за 2024 г. Научните разработки на д-р Донева са в областта на космологията. Нейните изследвания са посветени на изучаване на черни дупки и неутронни звезди в обобщените скаларно-тензорни теории на гравитацията. Д-р Донева придобива научната и образователна степен "доктор" във Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" под ръководството на чл.-кор. Стойчо Язаджиев. От 2012 г. работи в Тюбингенския университет, Германия. Носител е на Хумболтова стипендия за периода 2012 г.-2015 г., участвала е и в програмата за хабилитация на Margarete von Wrangell (2015–2018). През 2018 г. печели Голямата награда „Питагор“ за млад [...]

2023-11-21T09:51:31+02:00вторник, 21 ноември 2023 |Категории: Енергийни ресурси и енергийна ефективност|Етикети: |

20 години интегрирана система за управление по качество и околна среда в ИЯИЯЕ-БАН

Интегрираната система за управление /ИСУ/ на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, сертифицирана в съответствие с международните стандарти по качество БДС EN ISO 9001:2015 и околна среда БДС EN ISO 14001:2015, е внедрена с цел документиране, анализ и оценка на политиката и действията на ръководството по отношение изпълнение изискванията на стандартите на включените в ИСУ звена. Вече 20 години Институтът получава положителна оценка за работата си в одиторските доклади, което е гаранция за добро управление и спазване на изискванията на най-добрите практики за управление на научни организации. Оптимизацията на качеството на работния процес, както и оценката на въздействието върху околната среда на дейностите в ИЯИЯЕ, са гаранция за отговорност и превенция на рисковете и заплахите. Чрез резултатите и обстойния им анализ от провеждането на [...]

2023-07-06T11:01:09+03:00четвъртък, 6 юли 2023 |Категории: Енергийни ресурси и енергийна ефективност|Етикети: |

Съвременни проблеми на теорията на Ли и нейното приложение във физиката бяха обсъдени на работно съвещание

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН и Фондация „Теория на Ли и нейните приложения в науката“ организираха 15-то работно съвещание „Теория на Ли и нейните приложения във физиката“ http://theo.inrne.bas.bg/~dobrev/LT-15.htm , което се проведе от 19 до 25 юни 2023 г. в творческия дом „Варна“. В работното съвещание участваха 78 учени от Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Израел, Италия, Канада, Полша, САЩ, Словения, Тайван,  Украйна, Франция, Чехия и Япония. В научната програма бяха представени, от една страна, теми от теорията на Ли: теория на представянията, алгебрична геометрия и теория на числата, клъстерни алгебри, безкрайномерни групи и алгебри на Ли, супералгебри и супергрупи, квантови групи и некомутативна геометрия, специални функции, а от друга - приложения във физиката: симетрии в теорията на струните, супергравитация, квантова [...]

Открита работна среща по проект НИ СЕВЕ

Петата съвместна работна среща по проект   Национална инфраструктура “Съхранение на енергия и водородна енергетика” (НИ СЕВЕ) на Общото събрание и Консултативния съвет на НИ СЕВЕ се проведе на 19 и 20 юни в ИЕЕС-БАН. В срещата участваха над 60 учени от общо 13 организации. В първия ден беше отчетено развитието на проекта и основните постижения до момента. Обобщен преглед на изпълнението представи координаторът на проекта и директор на ИЕЕС-БАН чл.-кор. Евелина Славчева. Представени бяха реализираните дейности по трите модула: Модул 1 „Интегрирани лаборатории“ - доц. д-р Ели Григорова от ИОНХ-БАН; Модул 2 „Инфраструктурни платформи за високо технологични разработки“ – доц. д-р Благой Бурдин и гл.ас. д-р Борислав Абрашев, ИЕЕС-БАН; и Модул 3 „Управление на знанията и електронна наука“ - проф. д-р Виктор Боев, ИЕЕС-БАН [...]

Публична защита в ИЕЕС

Институтът по Електрохимия и Енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 10.05.2023 г. от 11.00 часа в залата на ИЕЕС - БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗОЛ-ГЕЛ ТЪНКИ ФИЛМИ ОТ ZrO2, ДОТИРАНИ С РЕДКОЗЕМНИ ЕЛЕМЕНТИ, С ОПТИЧНИ И АНТИКОРОЗИОННИ СВОЙСТВА” на ОГНЯН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ, редовен докторант в ИЕЕС – БАН по професионално направление 4.2. „Химически науки”, научна специалност „Физикохимия” Научни ръководители: проф. д-р Сашо Василев (ИЕЕС-БАН), доц. д-р Ирина Стамболова (ИОНХ-БАН)     Председател на Научното жури: доц. д-р Ваня Илчева   Членове на Научното жури: проф. дфн Дианка Нешева - [...]

Go to Top