Американското посолство направи дарение на Института на оборудване за идентифициране на радиоизотопи

На 10 март 2022 г. Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките подписа споразумение за предотвратяване на незаконен трафик на ядрени и радиоактивни материали със Службата за разкриване и възпиране на Департамента по енергетика на Съединените американски щати.

В споразумението са регламентирани условията за сътрудничеството между двете страни, чиято цел е разкриване и превенция на незаконен трафик на специални ядрени материали и радиоактивни вещества  и борба с ядрената контрабанда.

Споразумението за сътрудничество е в съответствие с Меморандума за разбирателство от 2008 г. , подписан между Департамента по енергетика на САЩ и Министерството на вътрешните работи на Република България.

Във връзка с подписване на споразумението, на тържествена церемония, бе направено дарение на Института от страна на американския партньор на преносим прибор за откриване на радиоактивно лъчение и изотопна идентификация на стойност 22 хил. долара. Устройството ще помогне на ИЯИЯЕ за бързо и надеждно детектиране и идентифициране на ядрени материали и други радиоактивни вещества, както и за поддържане на постоянна готовност за аварийни ситуации.

Идентични прибори бяха предоставени също на други държавни организации – Главна дирекция „Гранична полиция“, Полицейска академия в град Пазарджик, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, ДАНС и Националния център по радиобиология и радиационна защита, чиято дейност е свързана с откриване и измерване на радиоактивни лъчения.

От страна на ИЯИЯЕ споразумението бе подписано от проф. Димитър Тонев, заместник- директор на Института, а от американска страна – от  Андрю Вогт, директор на дирекция „Откриване и възпиране на контрабанда на ядрени материали“.

Сред официалните гости на подписването бяха Н.Пр. г-жа Херо Мустафа, посланик на САЩ у нас, г-н Бойко Рашков, министър на вътрешните работи на Република България, г-н Кевин Рожди, генерален мениджър на програмата за откриване и предотвратяване на ядрена контрабанда.