Асистент д-р Крум Банов и главен асистент д-р Борислава Младенова от ИЕЕС-БАН са победителите в конкурса за млади учени, който се проведе в рамките на Софийски електрохимични дни СЕД`22. Крум Банов спечели наградата за най-добро представяне на устен доклад, а Борислава Младенова направи най-добра постерна презентация. Наградите бяха връчени от председателя на международното жури проф. дхн инж.  Мартин Божинов от ХТМУ-София. Двамата млади учени получиха наградни плакети  грамоти от ИЕЕС-БАН и еднократно финансово поощрение от ХТМУ-София.

Софийски електрохимични дни СЕД`22 бяха открити на 11 май от председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. В словото си той припомни необходимостта от провеждането на конференции за споделяне на знания между по-опитни и млади колеги от една страна и от друга – между български учени и техни колеги от чужбина. Трябва да помним основателите и да предаваме опита им на младите изследователи, каза още акад. Ревалски.

Софийските електрохимични дни СЕД`22 бяха посветени на патрона на ИЕЕС акад. Евгени Будевски. През 2022 се навършват 100 години от рождението му.

Във форума се включиха над 80 участници от 7 държави: България, Германия, Египет, Израел, Испания, Португалия и САЩ.

С фокус върху съвременни разработки и изследвания в областта на електрохимията и физикохимията бяха представени над 40 устни доклада и 42 постерни презентации. С особен интерес бяха посрещнати пленарните лекции на д-р Борис Монахов от WaveTech GmbH, Германия; проф. д-р Пламен Атанасов от University of California, Ървин, САЩ; д-р инж. Ана Аренилас от INCAR-CSIC, Испания; и проф. дхн Дария Владикова от ИЕЕС-БАН, България.

В тематична сесия, председателствана от чл. кор. Евелина Славчева, бяха представени последните постижения в научната работа на екипите от Център за компетентност “Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия – ХИТМОБИЛ“ (BG05M2OP001-1.002-0014-С02). Показани бяха разработки, свързани с развитието на нови типове батерии, базирани на нови елементи; модифицирането на електроди с нови катализатори, включително биокатализатори; нови полимерни мембрани и други. Отчетен беше и напредък в тяхното приложение в прототипи за изгодно добивана и устойчива чиста енергия.

Националната конференция с международно участие Софийски електрохимични дни СЕД-22 бяха организирани от ИЕЕС-БАН в партньорство с Българско електрохимично дружество и Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ-София) и осъществени благодарение на  финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания (ФНИ), Международното електрохимическо дружество (ISE) и „Аквахим” АД.