Учени от  Българската академия на науките и висши училища в страната представиха в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН резултати от научните си изследвания по Национална програма “Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС). Информационната среща беше открита от ръководителя на програмата акад. Константин Хаджииванов, който представи партньорите и основните задачи пред научните екипи. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски приветства участниците във форума и заяви, че участието в националните научни програми на изследователи от БАН и университетите е пример за доброто взаимодействие помежду им.

В рамките на програма ЕПЛЮС са финансирани и демонстрационни научни проекти. В Русенския университет „Ангел Кънчев“ е създаден демонстрационен речен плавателен съд HydRUforce, задвижван с водород и слънчева енергия. Учените успешно разработват проект на демонстрационен тролейбус с хибриден удължител на пробега батерия-горивна клетка и автономна хибридна възобновяема захранваща система с нулеви въглеродни емисии, която включва батериен и водороден цикъл за съхранение на енергия. Представен беше и напредъкът в изълнението на проекти за авангардни батерии и генератори за съхранение на енергия, както и ефективни методи за улавяне и оползотворяване на въглероден диоксид.

Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“  (ЕПЛЮС) е финансирана от Министерството на образованието и науката.