Петата съвместна работна среща по проект   Национална инфраструктура “Съхранение на енергия и водородна енергетика” (НИ СЕВЕ) на Общото събрание и Консултативния съвет на НИ СЕВЕ се проведе на 19 и 20 юни в ИЕЕС-БАН. В срещата участваха над 60 учени от общо 13 организации.

В първия ден беше отчетено развитието на проекта и основните постижения до момента. Обобщен преглед на изпълнението представи координаторът на проекта и директор на ИЕЕС-БАН чл.-кор. Евелина Славчева. Представени бяха реализираните дейности по трите модула: Модул 1 „Интегрирани лаборатории“ – доц. д-р Ели Григорова от ИОНХ-БАН; Модул 2 „Инфраструктурни платформи за високо технологични разработки“ – доц. д-р Благой Бурдин и гл.ас. д-р Борислав Абрашев, ИЕЕС-БАН; и Модул 3 „Управление на знанията и електронна наука“ – проф. д-р Виктор Боев, ИЕЕС-БАН и д-р Марин Пандев, ЕЦИ-БАН.

В рамките на срещата се проведе и заседание на членовете на Консултативния съвет, на което бяха проведени дискусии по две основни теми: аналитичен разбор на постигнатите резултати в т.ч. допуснати пропуски и грешки и преодоляването им и планиране на бъдещите дейности на НИ СЕВЕ за постигане синергия с други научни инфраструктури. В заседанието участваха проф. д-р Олаф Джедике от Институт за ядрени и енергийни технологии (IKET), Германия, проф. д-р Пламен Атанасов от Калифорнийски университет в Ървайн, САЩ, проф. д-р Гаетано Скуадрито от Институт за модерни технологии за енергетика “Н. Джордано” (CNR), Италия; д-р Реми Коста, Отдел „Електрохимични енергийни технологии“ (DLR), Германия и проф. дхн Дария Владикова, ИЕЕС-БАН.

Вторият ден на работната среща продължи с научни сесии за представяне на най-нови резултати от изследвания, осъществени в рамките на или с помощта на НИ СЕВЕ. Изслушани бяха 12 устни доклада и разгледани 13 постерни презентации. За достъп до пълната програма и абстрактите на представените научни доклади последвайте линка.