Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН и Фондация „Теория на Ли и нейните приложения в науката“ организираха 15-то работно съвещание „Теория на Ли и нейните приложения във физиката“ http://theo.inrne.bas.bg/~dobrev/LT-15.htm , което се проведе от 19 до 25 юни 2023 г. в творческия дом „Варна“. В работното съвещание участваха 78 учени от Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Израел, Италия, Канада, Полша, САЩ, Словения, Тайван,  Украйна, Франция, Чехия и Япония.

В научната програма бяха представени, от една страна, теми от теорията на Ли: теория на представянията, алгебрична геометрия и теория на числата, клъстерни алгебри, безкрайномерни групи и алгебри на Ли, супералгебри и супергрупи, квантови групи и некомутативна геометрия, специални функции, а от друга – приложения във физиката: симетрии в теорията на струните, супергравитация, квантова гравитация, конформни теории на полето, интегрируеми системи, релативистка и нерелативистка холография, некомутативни квантови теории, симетрии в динамични системи, симетрии в кондензираната материя и статистическата физика.