Учени от Института по електрохимия и енергийни системи  /ИЕЕС/  отбелязаха 100 години от рождението на основателя и патрон на института акад. Евгени Будевски. На мемориалната сесия присъстваха няколко поколения близки колеги и сътрудници, приятели и последователи на бележития учен-електрохимик. Припомнени бяха най-ярките научни постижения на дългогодишния директор на ИЕЕС и спомени за неговата вдъхновяваща личност.

В честването с обръщения към участниците се включиха братът на акад. Будевски – проф. д-р Омортаг Будевски и неговият племенник флот.адмирал проф. двн Боян Медникаров, ректор на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“. Участваха също учени от СУ „Св. Климент Охридски“,  ХТМУ, научни звена на БАН, както и представители на бизнеса.

Домакин и водещ на събитието по повод 100 г. от рождението на акад Евгени Будевски  беше чл.кор. Евелина Славчева, която е директор на ИЕЕС – БАН и сред  множеството възпитаници и верни негови последователи, работещи в България и по света. Нейният интригуващ разказ и презентация за живота и делото на основателя на Българската електрохимична школа, на Българското водородно общество и на Националния център по нанотехнологии бе преплетен с изказванията на проф. дхн Ева Соколова, доц. д-р Борислав Великов, проф. Георги Стайков, доц д-р Вили Обретенов, проф. дфн Ана Пройкова, арх. Любинка Стоилова, проф. дхн Цвети Цветков, доц. д-р Иван Радев, проф. д-р Пламен Атанасов и други.

Спомените на всички участници в мемориалната сесия бяха свързани с непреходната значимост на богатото научно наследство на акад. Евгени Будевски, оставил в световната наука фундаментални знания и приложни постижения в областите: елeктрохимична кинетика, електрокристализация на металите, електрохимични източници на ток, електроотлагане и структура на тънки филми, водородни и нано-технологии.

Мемориалната сесия, посветена на акад. Евгени Будевски, е първото от поредица събитията, с които ИЕЕС-БАН ще отбележи вековния юбилей на своя патрон. Събитието се проведе в рамките на Софийски електрохимични дни СЕД-22, които ще продължат до 14 май 2022 г.

Акад. Евгени Будевски започва своята научна дейност в областта на електрохимията през 1949 г. в катедра “Физикохимия” на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. От 1959 г. ръководи секция „Електро-кристализация“ в Института по физикохимия на БАН. През 1967 г. става един от основателите на Централната лаборатория по електрохимични източници на ток (ЦЛЕХИТ), прераснала в Институт по електрохимия и енергийни системи. С новаторски усет четвърт век той ръководи Лабораторията и играе ключова роля в развитието и утвърждаването ѝ като водеща научна организация със значителен принос за развитието на приложната електрохимия и електрохимичните източници на ток. Оборудваният с разработени в ЦЛЕХИТ първични цинково-въздушни батерии електрокар изминава първите си 220 км шест месеца преди прототипа на Дженеръл Мотърс, а с внедряването в реалното производство на създадената технология за литиеви елементи, България става четвърта в света в тази област.