Делегация от Българската академия на науките, водена от председателя акад. Юлиан Ревалски, посети от 22 до 24 ноември Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН в Женева.  В делегацията участваха проф. Нели Косева – главен научен секретар на БАН, доц. Иван Георгиев – научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии” на БАН и проф. Димитър Тонев – директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика.   В рамките на посещението българската делегация се срещна с Генералния директор на организацията професор Фабиола Гианоти,  с Директора за международни отношения Шарлот Варакауле и Ръководителя на отдела за връзки с държавите-членки Питър Чочула. Обсъдени бяха перспективите за участие на учени от БАН в бъдещите изследвания в областта на физиката на високите енергии, обработката на големи данни и машинното обучение.

Членовете на делегацията разгледаха важни обекти от уникалната инфраструктура, като бяха съпроводени  от българи, работещи в ЦЕРН – Петър Христов, Зорница Захариева и Георги Анчев. Делегацията посети установките на двата големи експеримента CMS и ATLAS на Големия адронен колайдер, в които участват български учени. Подчертан беше приносът на учените от БАН при построяване и поддържане на изследователската инфраструктура.

В Центъра за обработка на данни беше обсъдена възможността изчислителните ресурси на БАН да бъдат включени в интегрираната системата за високопроизводителни изчисления и съхранение на данни на ЦЕРН. С интерес членовете на делегацията се запознаха с модерните методи за представяне на научните резултати на ЦЕРН пред широката общественост, сред студенти и ученици. На среща с учени от БАН на работа в ЦЕРН бяха обсъдени проблеми с кариерното им израстване и отчитане на техния принос в публикационната активност на академията.