Юбилейна научна сесия „От идеята до промишления продукт

50 години от разработването на лазера с пари на меден бромид от акад. Никола Съботинов бяха отбелязани на научна сесия в Българската академия на науките. Идеята на акад. Никола Съботинов за създаване на нискотемпературен меден лазер в България е реализирана през 1974 г., когато под неговото ръководство в Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ) е пуснат в действие лазер с пари на меден бромид, признат за изобретение на годината през 1979 г. С цел подобряване на неговите характеристики са проведени редица теоретични и експериментални изследвания и е открит ефектът на водорода. Така е създаден най-мощният изцяло български газов лазер, генериращ във видимата област на електромагнитния спектър, който е патентован в България, Франция, САЩ, Великобритания, Германия, Япония и Австралия.

Събитието е добър пример за младите хора, които трябва да са уверени в своите възможности, каза в изложението си акад. Съботинов и като благодари на своя екип подчерта, че и в България се създават научни разработки на световно ниво.

По време на тържественото честване акад. Никола Съботинов представи научните изследвания, експериментите и трудностите в реализацията на лазерите. Той разказа за началото на международното сътрдуничество на лабораторията „Лазери с метални пари“ на ИФТТ и интереса на известни световни учени към разработката. Патентите са основен момент от иновационния процес, каза акад. Съботинов и посочи, че над 205 са научните публикации по тази тематика. Получените научни резултати са високо оценени от международната научна общност и намират място в световната наука и в университетските образователни програми, заяви ученият и  даде за пример университета „Оксфорд“ във Великобритания и Ибараки университет в Япония.

Лазерът с пари на меден бромид достига своето комерсиално развитие най-напред в България. Днес той се произвежда от българската фирма “Пулслайт” и от фирмите “Норселд” в Австралия, и от “Бизон” в Република Корея. Използва се в медицината, в индустрията за прецизна обработка на материали, в лазерната локация и навигацията, за лазерни дисплеи, за изследване на морската вода и за други изследвания.

На тържественото честване в БАН приветствия от името на ръководството на Академията поднесоха зам.-председателите чл.-кор. Стефан Хаджитодоров и чл.-кор. Евдокия Пашева. Изобретяването и създаването на лазера с пари на меден бромид е чудесен пример как в България могат да се създават продукти, които да служат на обществото, каза чл.-кор. Хаджитодоров.

От името на президента Румен Радев бе прочетен поздравителен адрес, в който той отбелязва, че създадената под ръководството на акад. Съботинов забележителна разработка – изобретяването на лазера с пари на меден бромид е водещ пример, доказващ несравнимата способност на българските учени да преодоляват граници.

Поздравления бяха поднесени от Министерството на образованието и науката, Министерството на иновациите и растежа, Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Съюза на физиците в България, представители на работодателскитe и научни организации и бизнеса.

Директорът на Института по физика на твърдото тяло доц. Екатерина Йорданова връчи на акад. Никола Съботинов от името на института специална награда „Плакет по повод 50-годишнината от изобретяването и пускането в действие на лазера с пари на меден бромид“. Отличието е и за организацията на цялостната научна дейност и развитието на лазера и неговото въвеждане в производство в България и в чужбина.

Научната сесия представи презентации на учените, участвали в създаването на прототипа, които говориха за приложението на лазера с пари на меден бромид, за развитието и перспективите на лазерните технологии. Специално подредена изложба в Академията показва както целия цикъл на физични изследвания и разработки, така и експонати на произвежданите днес лазери от фирмите: “Пулслайт”, “Норселд” и”Бизон”.

Снимки: Мария Съботинова