В знак на дълбока признателност към своя патрон акад. Евгени Будевски, в деня на навършване на 100 години от рождението му 29 юли 2022 г., екипът на Института по електрохимия и енергийни системи на БАН (ИЕЕС-БАН) организира церемония за  откриване на негова паметна плоча.

Във възпоменателното си слово, чл.-кор. Евелина Славчева, директор на ИЕЕС-БАН, възпитаник и последовател на делото на акад. Будевски, говори за обаятелните лидерски черти на основателя и дългогодишен директор на Централната лаборатория по електрохимични източници на ток – ЦЛЕХИТ (настоящ ИЕЕС-БАН). Благодарение на тях много екипи от звеното са постигнали световнопризнати успехи в различни области на електрохимичната фундаментална и приложна наука. Самият той, като блестящ учен, е оставил богато наследство от научни публикации и приложни разработки в областта на електрокристализация на металите, електрохимичните източници на ток и водородните технологии със значително влияние в научния свят.

Мемориалната композиция с барелеф на акад. Будевски, разположена на фасадата на ИЕЕС-БАН, е дело на скулпторите Красимир Кръстев – Ломски и Марин Марков. Изработена е с финансовата подкрепа на доц. д-р Борислав Великов, един от първите дипломанти на акад. Будевски и член на Съвета на настоятелите на БАН.

На тържественото събитие присъства и проф. д-р Омуртаг Будевски, брат на акад. Будевски, заедно със съпругата си д-р Йорданка Будевска, както и учени и служители на института.

Акад. Евгени Будевски

Акад. дхн Евгени Будевски (1922 – 2008)
Ученият и учителят. Неизчерпаемата му енергия увличаше всички.

Евгени Будевски е професор по електрохимия от 1964 г. През 1984 г. е избран за член-кореспондент, а през 1995 г. – за академик на БАН.

Световно признато научно постижение на проф. Будевски е експерименталното потвърждение на теорията на Странски-Каишев за растежа на кристалите с двумерно зародишообразуване. Създадената от екипа му уникална експериментална техника позволява да бъдат изследвани сложни електрохимични процеси, като подпотенциална адсорбция на собствени йони, адсорбция на чужди йони, импеданс на бездислокационни кристални стени и др. Установена е и достоверността на теорията на Франк чрез количествени теоретични изчисления на растежа на полигонизирани спирали. Проф. Будевски участва в екипа, получил за първи път в света in-situ STM изображения на отделни кристални стени с атомна разделителна способност.

Последните години на своята научна дейност посвещава на водородните технологии. Ръководител е на екипа, създал оригинална тестова клетка „Easy Test Cell” за оптимизиранe на активните материали и електродни структури в тези системи.

Оставил в наследство над 150 научни публикации и 40 патента със значително влияние в научния свят, авторитетът на акад. Будевски в световната електрохимична общност не намалява.