Научноизследователско направление

Човек и общество

Основните сфери на изследванията в обществените науки са: икономиката, правото, психологията, демографията, социологията, философията, наукознанието.

Разработват се научнообосновани варианти за икономическото и социалното развитие на българското общество, които обхващат политики, насочени към преодоляване на демографската криза, престъпността, кризата в ценностите и към развитие на личностния потенциал за учение през целия живот и за подобряване на качеството на живот. От особено значение са политиките, които допринасят за по-интелигентна и по-екологично устойчива социална пазарна икономика и демократично общество, в които благополучието е резултат от иновациите и по-доброто използване на ресурсите на страната.

Набелязват се пътищата за пълноценна социално-икономическа интеграция на България в ЕС и за усъвършенстване на управлението на страната и утвърждаване на правните принципи, норми и култура на поведение в съвременното българско общество в съответствие с най-добрите европейски практики.

Изследват се развитието на идентичността и ценностните системи в българското общество, които отчитат цивилизационните трансформации и културната уникалност, морала, религиите, създаването и използването на нови знания.

Новини и обяви

Как се формират електорални нагласи: методически експеримент разкрива факторите, обуславящи възникването и развитието на електорални нагласи

вторник, 16 август 2022 |Коментарите са изключени за Как се формират електорални нагласи: методически експеримент разкрива факторите, обуславящи възникването и развитието на електорални нагласи

Икономистите на БАН: Дефинирането на енергийната бедност ще подпомогне целево насочване на финансирането за енергийна ефективност на жилищата към най-нуждаещите се

сряда, 9 март 2022 |Коментарите са изключени за Икономистите на БАН: Дефинирането на енергийната бедност ще подпомогне целево насочване на финансирането за енергийна ефективност на жилищата към най-нуждаещите се

Посланикът на Китай в България изнесе лекция в Института за икономически изследвания

вторник, 18 януари 2022 |Коментарите са изключени за Посланикът на Китай в България изнесе лекция в Института за икономически изследвания

Институтът за икономически изследвания търси да назначи асистенти с ОНС „Доктор“ на срочен трудов договор

четвъртък, 14 октомври 2021 |Коментарите са изключени за Институтът за икономически изследвания търси да назначи асистенти с ОНС „Доктор“ на срочен трудов договор

Предстоящи събития

[tribe_events_list category=”humanities” limit=”4″]

Проекти

Списания и издания