Институт за изследване на населението и човека

Институтът за изследване на населението и човека е ориентиран към провеждане на демографски и психологични изследвания, целящи разкриване на закономерностите и факторите за развитие и възпроизводство на българското население, а също за психологично развитие и реализация на отделния човек.

Научна дейност

Изследователската стратегия на института е насочена към подпомагане на институциите при решаването на проблеми с демографското и личностно развитие в условията на европейска интеграция и налични глобални тенденции.

Приоритети в научноизследователската дейност на ИИНЧ са:

  • Структурни промени в населението, вследствие на понижената раждаемост, остаряването, вътрешната и външната миграция, дестабилизирането на семейната институция, заболеваемостта и други демографски предизвикателства;
  • Промени в демографското поведение на населението в България: Теории, методологии и емпирични анализи в условията на икономическа и демографска криза;
  • Интеграционни процеси и националната идентичност във връзка с глобализацията, етническото и религиозното многообразие и повишената мобилност на населението;
  • Личностният потенциал за развитие, учение и адаптация през целия живот и създаване на практически подходи за подобряване на качеството на живот.

Проблемните сфери, в които се развива научноизследователската дейност в департамент Демография, обхващат проучвания върху историческата демография на българските земи, въпроси на миграционната политика в исторически план, взаимовръзка между селската селищна система и човешкия потенциал на българското село, демографски проблеми на раждаемост при етническата група на ромите, анализи на развитието на населението на България през XX и XXI в., въпроси за здравния статус и достъпа до здравеопазване на ромите в крос-културен аспект. През 2015 г. сътрудниците в департамента участваха в изготвянето на промени в демографската стратегия на България, а през 2017 г. стартира проектът за подготовка на предложения за мерки за преодоляване на демографската криза.

Научните области, в които се развива дейността в департамент Психология, са проблеми на поведението и здраве при юношите в крос-културен аспект, на ценностите на българина през периода на най-новата история на страната, на психологичните фактори при процесите на учене през целия живот, организационно-психологични и личностни особености на психичното здраве и благополучие, щастието, перфекционизма, сравнителни междукултурни анализи на нагласите спрямо етноси, когнитивно-психологичните аспекти на емоционалното развитие в детска възраст, върхови постижения през призмата на хуманистичния подход, кариерното развитие на докторантите.

Реализират се и значими изследвания в областта на невропсихологията като проучването на зрителна и тактилна перцепция за диагностика на нарушения в способността на учене при деца и др. Департаментът развива нови акредитирани докторантски програми като „Консултативна психология“, реализира обучения самостоятелно и в партньорство, участва в подготовката на специалисти чрез научните си сътрудници и тяхната преподавателска дейност във висшите училища и обучението на докторанти.

Образователна дейност

Учените от Института за изследване на населението и човека са хонорувани преподаватели в 11 университета в страната и активно участват както в обучаването на студенти в бакалавърски и в магистърски програми, така и в подготовката на дипломанти.

Съществена функция и приоритет на звеното е и да приема и обучава докторанти в специалности по психология, социология, статистика и демография и историческа демография.

Постоянната комисия на НАОА по социални и правни науки, сигурност и отбрана, даде програмна акредитация на всички докторски програми с много високи оценки.

Новини

Доклад „На фокус: здравето и благополучието на юношите“ от международното изследване HBSC на СЗО с данни от 45 държави

петък, 22 май 2020 |Коментарите са изключени за Доклад „На фокус: здравето и благополучието на юношите“ от международното изследване HBSC на СЗО с данни от 45 държави

Регионалният офис на СЗО за Европа публикува на 19 май 2020 г доклад „На фокус: здравето и благополучието на юношите“. Той представя резултати от международното сравнително изследване „Поведение и здраве при деца в училищна възраст [...]

Институтът за изследване на населението и човека чества 45 години психология в БАН и 20 години списание ,,Психологични изследвания”

четвъртък, 22 ноември 2018 |Коментарите са изключени за Институтът за изследване на населението и човека чества 45 години психология в БАН и 20 години списание ,,Психологични изследвания”

С научна конференция „Психологията с лице към социалните проблеми“ Институтът за изследване на населението и човека на БАН отбелязва  45 години психология в БАН и 20 години списание „Психологични изследвания”. Програмата на форума включва над [...]

Демографските предизвикателства и политики разглежда международна научна конференция

сряда, 14 ноември 2018 |Коментарите са изключени за Демографските предизвикателства и политики разглежда международна научна конференция

Учени от БАН с конкретни предложения по проект „Мерки за преодоляване на демографската криза“  Двудневна научна конференция с международно участие „Демографски предизвикателства и политики“ започна днес, 14 ноември, в София. Форумът се провежда в рамките на [...]

Икономическата миграция – основна причина за демографската криза в България

вторник, 13 ноември 2018 |Коментарите са изключени за Икономическата миграция – основна причина за демографската криза в България

Задълбочаващото се социално неравенство е друг фактор за засилване на неблагоприятните демографски тенденции Екип от департамент „Демография“ от Института за изследване на населението и човека на БАН (ИИНЧ-БАН)  представи предложенията си по проект „Мерки за преодоляване [...]

Пресконференция „Ролята на човешкия фактор в пътната безопасност“

понеделник, 9 юли 2018 |Коментарите са изключени за Пресконференция „Ролята на човешкия фактор в пътната безопасност“

На 9 юли, в пресклуба на БТА, екип на Института за изследване на населението и човека на Българската академия на науките (ИИНЧ-БАН) и представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) представиха работата [...]

Институтът за изследване на населението и човека организира кръгла маса за психичното благополучие на човека

вторник, 30 май 2017 |Коментарите са изключени за Институтът за изследване на населението и човека организира кръгла маса за психичното благополучие на човека

Департаментът по психология на  Института за изследване на населението и човека - БАН организира кръгла маса на тема „Психичното благополучие на човека – фактори на влияние” и Десета школа за докторанти и млади изследователи на [...]

Контакти

Проекти

Издания

Международни отношения