Институт за изследване на населението и човека

Институтът за изследване на населението и човека е ориентиран към провеждане на демографски и психологични изследвания, целящи разкриване на закономерностите и факторите за развитие и възпроизводство на българското население, а също за психологично развитие и реализация на отделния човек.

Научна дейност

Изследователската стратегия на института е насочена към подпомагане на институциите при решаването на проблеми с демографското и личностно развитие в условията на европейска интеграция и налични глобални тенденции.

Приоритети в научноизследователската дейност на ИИНЧ са:

  • Структурни промени в населението, вследствие на понижената раждаемост, остаряването, вътрешната и външната миграция, дестабилизирането на семейната институция, заболеваемостта и други демографски предизвикателства;
  • Промени в демографското поведение на населението в България: Теории, методологии и емпирични анализи в условията на икономическа и демографска криза;
  • Интеграционни процеси и националната идентичност във връзка с глобализацията, етническото и религиозното многообразие и повишената мобилност на населението;
  • Личностният потенциал за развитие, учение и адаптация през целия живот и създаване на практически подходи за подобряване на качеството на живот.

Проблемните сфери, в които се развива научноизследователската дейност в департамент Демография, обхващат проучвания върху историческата демография на българските земи, въпроси на миграционната политика в исторически план, взаимовръзка между селската селищна система и човешкия потенциал на българското село, демографски проблеми на раждаемост при етническата група на ромите, анализи на развитието на населението на България през XX и XXI в., въпроси за здравния статус и достъпа до здравеопазване на ромите в крос-културен аспект. През 2015 г. сътрудниците в департамента участваха в изготвянето на промени в демографската стратегия на България, а през 2017 г. стартира проектът за подготовка на предложения за мерки за преодоляване на демографската криза.

Научните области, в които се развива дейността в департамент Психология, са проблеми на поведението и здраве при юношите в крос-културен аспект, на ценностите на българина през периода на най-новата история на страната, на психологичните фактори при процесите на учене през целия живот, организационно-психологични и личностни особености на психичното здраве и благополучие, щастието, перфекционизма, сравнителни междукултурни анализи на нагласите спрямо етноси, когнитивно-психологичните аспекти на емоционалното развитие в детска възраст, върхови постижения през призмата на хуманистичния подход, кариерното развитие на докторантите.

Реализират се и значими изследвания в областта на невропсихологията като проучването на зрителна и тактилна перцепция за диагностика на нарушения в способността на учене при деца и др. Департаментът развива нови акредитирани докторантски програми като „Консултативна психология“, реализира обучения самостоятелно и в партньорство, участва в подготовката на специалисти чрез научните си сътрудници и тяхната преподавателска дейност във висшите училища и обучението на докторанти.

Образователна дейност

Учените от Института за изследване на населението и човека са хонорувани преподаватели в 11 университета в страната и активно участват както в обучаването на студенти в бакалавърски и в магистърски програми, така и в подготовката на дипломанти.

Съществена функция и приоритет на звеното е и да приема и обучава докторанти в специалности по психология, социология, статистика и демография и историческа демография.

Постоянната комисия на НАОА по социални и правни науки, сигурност и отбрана, даде програмна акредитация на всички докторски програми с много високи оценки.

Новини

Конференция с международно участие “Migration, cultural diversity and life prospects under conditions of global crisis”

петък, 9 септември 2022 |Коментарите са изключени за Конференция с международно участие “Migration, cultural diversity and life prospects under conditions of global crisis”

Форумът е отворен за дискусия на широк кръг проблеми и за търсене на решения с интердисциплинарен подход. Докладите и обсъжданията може да включват, но не се свеждат единствено до следните теми: Емиграция и мобилност: възможности [...]

Доклад „На фокус: здравето и благополучието на юношите“ от международното изследване HBSC на СЗО с данни от 45 държави

петък, 22 май 2020 |Коментарите са изключени за Доклад „На фокус: здравето и благополучието на юношите“ от международното изследване HBSC на СЗО с данни от 45 държави

Регионалният офис на СЗО за Европа публикува на 19 май 2020 г доклад „На фокус: здравето и благополучието на юношите“. Той представя резултати от международното сравнително изследване „Поведение и здраве при деца в училищна възраст [...]

XI Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки “Социалните процеси като предизвикателство за индивида и общностите“

сряда, 19 юни 2019 |Коментарите са изключени за XI Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки “Социалните процеси като предизвикателство за индивида и общностите“

Тази година националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки е посветена на 150-годишнината на Българската академия на науките и ще събере на едно място утвърдени учени и млади изследователи в дискусии върху [...]

ИИНЧ – БАН представя сборник доклади по проекта „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“

сряда, 19 юни 2019 |Коментарите са изключени за ИИНЧ – БАН представя сборник доклади по проекта „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“

Институтът за изследване на населението и човека при Българска академия на науките (ИИНЧ – БАН) ще представи отпечатания сборник материали по проекта „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“ на 30 септември 2019 [...]

Институтът за изследване на населението и човека чества 45 години психология в БАН и 20 години списание ,,Психологични изследвания”

четвъртък, 22 ноември 2018 |Коментарите са изключени за Институтът за изследване на населението и човека чества 45 години психология в БАН и 20 години списание ,,Психологични изследвания”

С научна конференция „Психологията с лице към социалните проблеми“ Институтът за изследване на населението и човека на БАН отбелязва  45 години психология в БАН и 20 години списание „Психологични изследвания”. Програмата на форума включва над [...]

Научна конференция „Психологията с лице към социалните проблеми“

вторник, 20 ноември 2018 |Коментарите са изключени за Научна конференция „Психологията с лице към социалните проблеми“

По повод честването на 45 години Психология в БАН и 20 години списание „Психологични изследвания” ще се проведе научна конференция с международно участие „Психологията с лице към социалните проблеми“. Откриването е в 9:30 часа на [...]

Контакти

Проекти

Издания

Международни отношения