Учени от БАН с конкретни предложения по проект „Мерки за преодоляване на демографската криза“ 

Двудневна научна конференция с международно участие „Демографски предизвикателства и политики“ започна днес, 14 ноември, в София. Форумът се провежда в рамките на проекта „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“ и е организиран от Института за изследване на населението и човека на БАН.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски приветства участниците и посочи, че работата по този почти двугодишен проект е пример за това как различните институти на БАН могат да работят заедно и тази интердисциплинарност помага за решаване на проблеми. Поддържането на учени с висока експертност е част от националната сигурност на страната, каза акад. Ревалски. Той поздрави екипа на БАН, висшите училища  и експертите от различни области, работили по проекта, за положения изключително обемен труд и за резултатите в посока предложение на конкретни мерки.

Вицепрезидентът Илияна Йотова и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откриха конференцията. Ръководителят на проекта проф. Антоанета Христова подчерта, че целта е да се инициира дебат, ориентиран към търсене на решения.

83 учени от 6 страни – Австрия, Беларус, България, Русия, Унгария и Швеция ще ‎представят 65 доклада по тематичните направления раждаемост и семейни политики, демографско развитие и работна сила, миграции и национална идентичност, уязвими етнически и религиозни групи и общности, стареене, смъртност и качество на живот и демографски политики през периода XIX-XX век.