Представяне на книгата „Ценности, справедливост и психично благополучие“ на проф. дн Ергюл Таир от департамент „Психология“ на Института за изследване на населението и човека (ИИНЧ) се състоя в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН на 18 октомври. Директорът на ИИНЧ проф. Антоанета Христова откри събитието като благодари на проф. Таир за това, че е възродила секцията по трудова и организационна психология в института и подчерта работата й на много задълбочен учен в сферата на психологията.

Книгата от почти 300 страници е на издателство „Проф. Марин Дринов“ с рецензенти проф. Антоанета Христова, проф. Снежана Илиева и проф. Соня Карабельова. Изданието е не само за тясно специализираната колегия, но е насочено и към по-широката общественост. На събитието присъстваха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и представители на ръководството на Академията, преподаватели, студенти и колеги.

Книгата „Ценности, справедливост и психично благополучие“ проследява доколко предпочитанията към целите на индивидуално, културно или трудово ниво (ценностите) и убежденията относно справедливостта (вярване в справедлив свят) определят успешна адаптация на личността към средата (благополучие).

Проф. Таир представя някои от основните подходи към индивидуалните, културните и трудовите ценности и резултати от изследвания в България през последните десет години. Авторът поставя акцент върху нов интегративен модел за функционалните ценности, когнитивно репрезентиращ двете основни потребности (съществуване и развитие), които направляват избора и оценката на индивидуалното поведение.

В книгата са очертани специфични различия в ценностите в зависимост от възрастта и пола, съответстващи на функционалната перспектива и етапите от развитието на личността. Въз основа на резултатите от емпиричното изследване се представят доказателства за съществени промени във вярването в справедлив свят в резултат на когнитивното и емоционалното личностно съзряване и за диференциране на вярванията в справедливостта.

Изведените предиктивни възможности на функционалните ценности и вярванията относно справедливостта за индивидуалното благополучие и оптималното личностно функциониране утвърждават психологичните изследвания като подход в сферата на психичното здраве, приложими към психология на личността, психология на здравето и трудова и организационна психология.

 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]