Д-р Петър Топуров – асистент от секция „Гражданскоправни науки“ на Института за държавата и правото при БАН, спечели ежегодната награда за научна публикация в областта на правната наука, носеща името на д-р Илко Ескенази. Наградата се присъжда от 2005 г. от Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ и мемориален фонд „Д-р  Илко Ескенази“. Конкурсът за присъждането ѝ има за цел да отличи по един писмен труд в областите „Право“ и „Икономика“, свързан с интегрирането на България и нейното членство в ЕС и е предназначен за млади учени до 35 годишна възраст. Тази година научното жури присъди наградата на д-р Петър Топуров за подготвената от него студия със заглавие „Домашното насилие като форма на нарушаване на правата на човека в практиката на Европейския съд по правата на човека“. Наградата бе връчена от проф. Екатерина Михайлова.

 Наградата е именувана на д-р Илко Ескенази – български учен, юрист и политик. През 1975 г. Илко Ескенази става редовен аспирант в Института за държавата и правото при БАН, а през 1980 г. защитава успешно кандидатска дисертация на тема „Гражданскоправен режим на програмите за електронно-изчислителни машини“. След завършване на аспирантурата е избран за научен сътрудник в ИДП при БАН, където се хабилитира през 1990 г. Илко Ескенази започва преподавателската си дейност още като аспирант. Първоначално води упражнения по интелектуалната собственост, а по-късно чете и лекции на студентите от Юридическия факултет на Софийския университет, в Школата по патентно право към ВМЕИ – София и в Икономическия университет – Варна. Като специалист по въпросите на интелектуалната собственост дълги години е близък сътрудник под различни форми на ИНРА.

През 1990 г. д-р Ескенази е избран за народен представител във Великото народно събрание, където става и председател на комисията по имуществата на партиите, а през 1991 г. за депутат в XXXVI народно събрание. Инициатор е или основен разработчик на много закони, свързани с икономическото развитие, инвестициите, интелектуалната собственост и др. През 1992 г. става заместник министър-председател, като оглавява междуведомствената комисия по асоцииране на България към Европейския съюз, която провежда седем кръга преговори и множество консултации, в резултат на което през 1993 година асоциирането става факт. От 1990 г. до смъртта си на 28 септември 1994 г. той е вицепрезидент на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“. Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази“ е създадени в края на 1994 година. Той има за цел да подпомага професионалното и академично израстване на млади хора в усвояването на правните, икономическите и политическите науки в България.