Научноизследователско направление

Климатични промени, рискове и природни ресурси

Провежданите фундаментални и приложни научни изследвания в областта на климатичните промени; градски, крайбрежен и планински климат; физикохимични процеси в атмосферата; комплексно и рационално използване и опазване на водните ресурси; планиране и управление на водностопанските системи в условията на променящ се климат са с цел задоволяване нуждите на обществото от знания и научнообосновани политики за устойчиво развитие и опазване на околната среда.

Изследванията на геосистемите и георесурсите (минерални, енергийни ресурси и подземни води) на територията на България и Балканския полуостров цели подпомагане на устойчивото развитие на съвременното общество и ограничаване на последствията от природните рискове.

Eкспертната и оперативна информация в областта на сеизмологията, ранното оповестяване на рискови събития, изследването на земетръсната уязвимост на сгради, инженерни съоръжения и инфраструктура осигуряват необходимите условия за формиране на научнообосновани политики в областта на природните и създаваните от човека рискове.

Създаването на необходимите предпоставки за устойчиво използване на Черноморското ни крайбрежие включва управление на живите и неживите морски ресурси, изучаване на геологията и геоморфологията на морското дъно, динамиката и интегрираното управление на бреговата зона.

Новини и обяви

Честване на Световния ден на водата (22 март) и Световния ден на метеорологията (23 март)

петък, 18 март 2022 |Коментарите са изключени за Честване на Световния ден на водата (22 март) и Световния ден на метеорологията (23 март)

Учени търсят начини за намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия

четвъртък, 13 януари 2022 |Коментарите са изключени за Учени търсят начини за намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия

Предстоящи събития

[tribe_events_list category=”clima” limit=”4″]

Проекти

Списания и издания