С дискусии и презентации по важни за България теми – управление на водите и климатични промени и водни ресурси в България, БАН чества Световния ден на водата – 22 март. Организатор на събитието, което продължава и утре по повод Световния ден на метеорологията, е Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН.

„Подземните води – да направим невидимото видимо“ – това е официалната тема на Световния ден на водата през 2022 година, обяви директорът на Института чл.-кор. Екатерина Бъчварова.

Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева откри научния форум и от името на Ръководството на Академията приветства отбелязването на Световния ден на водата и утрешния Световен ден на метеорологията. Макар и скоро създаден, Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите е основно научноизследователско звено в областта на метеорологията в България, отбеляза проф. Пашева. Тя посочи, че научните анализи и оценки на учените в института, свързани с водите, са в основата на изучаване на проблемите и посочване на перспективите за управление на водите в България.

Честването се провежда с партньорството на министерства и в сътрудничество с други научни институти на БАН, Хидротехнически факултет на Университета за архитектута, строителство и геодезия, Българска асоциация по водите, професионални организации и проекти.

Радвам се, че научната общност, изпълнителната и законодателната власт и професионалните организации заедно имаме възможност да дискутираме проблемите и перспективите пред управлението на водите в България, каза  заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов. Разчитаме на вашите конструктивни предложения, които ще допринесат за по-тясната връзка между науката и практиката, посочи той.

Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов отбеляза, че подземните води са част от кръвоносната система на хидрологията и хидросферата като цяло и са изключително важни както за бита, така и за селското стопанство и промишлеността и тяхното опазване е от съществено значение за поколенията.

Председателят на парламентарната комисия по околна среда и води Манол Генов и заместник-министърът  на образованието и науката акад. Константин Хаджииванов също поздравиха участниците във форума.

Научните изследвания за подземните води в България, новият подход за управление на опасните вещества във водите на басейна на р. Дунав, иновативните технологии при изграждане и рехабилитация на ВиК мрежи, Mid Mix технологията за третиране на утайки от ПСОВ , използването на геотермалната енергия на минералните води са част от темите, дискутирани по време на научния форум. Проведе се и кръгла маса, която разгледа перспективите за развитие на водния сектор на България.

Утре,  23 март 2022 г., ще се състои дискусия по повод Световния ден на метеорологията. Началото е в 10:00 часа. Официалната тема е „Ранно предупреждение и ранно действие. Хидрометеорологична и климатична информация за намаляване на риска от бедствия“.