Конкурсът е българска инициатива (2005 г.) и се организира от Експерименталната лаборатория по карстология (http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/) в Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН в партньорство с Фондация Център по карстология „Владимир Попов”. Той е част от оригиналната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu, разработена под егидата на ЮНЕСКО и имаща за цел иновативно обучение и образование за и чрез карста. Петото издание на конкурса е българското участие в Международната година на пещерите и карста (International Year of Caves and Karst, IYCK`2021) (http://iyck2021.org/index.php/events/) – широкомащабна световна акция на Международния съюз по спелеология (UIS).

Конкурсът е отворен за всички, които проявяват интерес към уникалния природен феномен карст: ученици и учители, студенти и преподаватели, изследователи, пещерняци, природолюбители (без възрастови ограничения). Петото издание се провежда в 18 рубрики за 5 категории участници и предлага широко поле за изява на умения и иновации. Конкурсните творби ще бъдат оценявани от международно жури. Носителят на Голямата награда за най-оригинално постижение ще бъде поканен на специализирана екскурзия до забележителни карстови обекти в България.

Краен срок за участие: 29 април 2022 г.

За повече информация: http://prokarstterra.bas.bg/competition/