По повод 150-годишнината на Българската академия на науките, на 8 и 9 октомври, Геологическият институт на БАН отвори вратите си за посетители.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски се запозна подробно с дейността и проектите, по които работи института и обсъди проблемите, пред които са поставени учените. Нашият институт е единственият научен център в България, извършващ мониторинг и експертна дейност при прояви на опасни геоложки явления на територията на страната, подчерта директорът проф. д-р Радослав Наков по време на представянето.

Учените показаха библиотеката на института, лабораториите по лазерна аблация и геоколекции, както и музейната колекция от фoсили, минерали и скали от територията на България. Ръководителят на лабораторията по Геоколекции доц. д-р Любомир Методиев разказа за произхода на експонатите, както и кои са най-ценните образци.

Програмата включваше още публични академични лекции в областта на геотехниката на околната среда и геотектониката и регионалната геология. Младите учени представиха проектите си по Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН. Част от изследванията им са насочени към глобалните климатични промени в края на мезозойската ера, оценка на въздействието на изтичащи от уранови мини и стари нефтени сондажи води в околната среда, рискови геоложки процеси в Искърския прелом и други.

В продължение на 70 години Геологическият институт „Страшимир Димитров” (ГИ-БАН) извършва научни и научно-приложни изследвания с цел изучаване на геологията на територията на България.  С дейността си учените от института подпомагат устойчивото развитие на съвременното общество и безконфликтното ограничаване на последствията от природните рискове. През последните години ГИ – БАН се оформи като най-голямата национална геоложка научноизследователска и научно-експертна организация, в която се съчетават класическите направления на геологията с днешните приоритети в областта на науките за Земята.