Българската академия на науките присъди почетен плакет ЗЛАТЕН на Института по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“-Варна за значителните му постижения в изследването, опазването и устойчивото използване на Черно море и неговите ресурси и по повод 50 години от основаването му. Тържественото честване се състоя в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи плакет на директора на института доц. Николай Вълчев и отбеляза, че това е един от най-интердисциплинарните институти в Академията, като акцентира върху ползата от реалните резултати. Институтът е отговорен за редица дейности, сред които мониторинг на Черно море и поддържане години наред на първия български научно-изследователски кораб „Академик“, каза председателят на БАН. Той поздрави учените за празника и активната им проектна дейност и им пожела бъдещи успехи.

Директорът на института доц. Николай Вълчев благодари за подкрепата на Академията и по случай 50-годишния юбилей удостои с медал на лента акад. Юлиан Ревалски. Това е най-високото отличие на Института по океанология, което се присъжда на председателя на БАН за академичен принос за развитието на морските изследвания  и активна подкрепа на цялостната дейност на научното звено.

По време на тържественото честване доц. Николай Вълчев представи работата на Института по океанология в три основни стълба на развитие – традиции, иновации и образование. Той изтъкна водещите постижения в ранните етапи от историята, съвременните предизвикателства пред морската наука и как учените ги посрещат, както и активната просветителска дейност за повишаване на грамотността на младото поколение по отношение на океаните и моретата. Повече от 50 проекта са реализирани през последните 5 години, каза доц. Вълчев, който разказа за сътрудничеството с български и международни организации и за научните мрежи, с които си партнират учените.

С почетен знак на института бяха наградени учени от БАН, СУ „Св. Климент Охридски“ и държавни институции. До 18 юли във фоайето на БАН може да бъде разгледана постерна изложба, която показва историята и постиженията на института през годините.

Във Варна тържественото честване по случай юбилея ще се състои на 12 юли. На 11 юли в зала „Европа“ на Фестивалния и конгресен център ще се проведе научна беседа с участието на чл.-кор. Кристалина Стойкова и проф. Валентина Тодорова. В програмата е включена прожекция на филма „Наука за морето“.

За повече информация посетете http://io-bas.bg/