Начало/Направления/Климатични промени, рискове и природни ресурси

Световен ден на водата 22 март и Световен ден на метеорологията 23 март

Световния ден на водата 22 март и Световния ден на метеорологията 23 март отбелязват представители на академичните среди, държавните институции, бизнеса и образованието в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Честването е по инициатива на Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН (ИИКАВ-БАН), Българската асоциация по водите (БАВ) и с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Всяка година на 22 март светът празнува Световния ден на водата. Тази година официалната тема е посветена на усилията на учените да ускорят промяната в защита на неоценимото богатство – водата. Световният ден на метеорологията се отбелязва на 23 март. Темата тази година е „Бъдещето на времето, климата и водата през поколенията“ и е свързана с отговорността ни пред бъдещите поколения. Това [...]

75 години Геологически институт на БАН

Геологическият институт  “Страшимир Димитров” на Българската академия на науките отбеляза своята 75-годишнина с тържество, което се проведе на 15 ноември в зала “Проф. Марин Дринов” на БАН. Директорът проф. Радослав Наков представи основните аспекти от дейността на института и припомни мисията на учените – да изучават геоложките системи и георесурсите на територията на България и Балканския полуостров. Геологическият институт е единствената национална комплексна геоложка организация, която придобива системно познания върху геологията на България, каза още проф. Наков. На тържеството беше отбелязана и 85-ата годишнина на акад. Иван Загорчев. Той е уважаван учен със световно признание в областта на науките за Земята. Акад. Загорчев изнесе лекция, в която представи свои научни изследвания в областта на геологията. Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева поздрави акад. Загорчев [...]

Артконкурс за климатичните изменения

Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките (БАН)  и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив обявяват конкурс за изработване на климатична картичка с послание. В него могат да участват деца над седем години и възрастни от цялата страна. Идеята е чрез картичките, които трябва да съдържат и текст с послание, младите творци да пресъздадат отношението си към природата и климата, да дадат по артистичен начин съвет, препоръка или идея как да се пази природата и да се смекчи негативните ефекти от климатичните промени. За художественото оформление могат да бъдат използвани всякакви материали. Предвидени са предметни награди и грамоти за най-въздействащите творби. Всеки желаещ да участва, може да изпрати най-много три картички в срок до 1 [...]

2022-04-04T13:55:08+03:00понеделник, 4 април 2022 |Категории: Климатични промени, рискове и природни ресурси|Етикети: |

БАН отбеляза Световния ден на водата – 22 март

С дискусии и презентации по важни за България теми - управление на водите и климатични промени и водни ресурси в България, БАН чества Световния ден на водата - 22 март. Организатор на събитието, което продължава и утре по повод Световния ден на метеорологията, е Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН. „Подземните води – да направим невидимото видимо“ – това е официалната тема на Световния ден на водата през 2022 година, обяви директорът на Института чл.-кор. Екатерина Бъчварова. Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева откри научния форум и от името на Ръководството на Академията приветства отбелязването на Световния ден на водата и утрешния Световен ден на метеорологията. Макар и скоро създаден, Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите е основно научноизследователско [...]

Честване на Световния ден на водата (22 март) и Световния ден на метеорологията (23 март)

Световният ден на водата (22 март) и Световният ден на метеорологията (23 март) ще бъдат отбелязани в БАН с двудневен форум. Инициативата е на Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН. Откриването е на 22 март (вторник), в 10:00 часа, в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията  (ул. „15 ноември“ № 1). Честването на двата световни дни 22 и 23 март предвижда доклади и дискусии по важни за България теми като управлението на водите в страната, водните ресурси в условията на климатични промени, иновативни технически решения за намаляване на човешкия отпечатък върху природата, качество на атмосферния въздух и здраве и други. Официалната тема за Световния ден на метеорологията през 2022 година е „Ранно предупреждение и ранно действие. Хидрометеорологична и климатична информация за [...]

Учени търсят начини за намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия

Компютърни симулации за климата на територията на Балканския полуостров и района на Черноморския басейн са разработили учени по Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“. В резултат са генерирани бази данни за регионалния климат за периоди 1975 - 2005 г. (настоящ климат), 2020 - 2050 г. (близко бъдеще) и 2070 - 2100 г. (далечно бъдеще). Симулациите на бъдещите климати са направени за трите всеобщо възприети сценария за глобални промени на климата - оптимистичен, стабилизиращ и песимистичен. Пресметнати са редица климатични индекси, които оценяват влиянието на даден минал / настоящ и / или бъдещ климат върху околната среда, човешкото здраве, екосистемите и различни аспекти на стопанската дейност. В рамките на проекта са подготвени моделни оценки на [...]

Go to Top