Учени търсят начини за намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия

Компютърни симулации за климата на територията на Балканския полуостров и района на Черноморския басейн са разработили учени по Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“. В резултат са генерирани бази данни за регионалния климат за периоди 1975 - 2005 г. (настоящ климат), 2020 - 2050 г. (близко бъдеще) и 2070 - 2100 г. (далечно бъдеще). Симулациите на бъдещите климати са направени за трите всеобщо възприети сценария за глобални промени на климата - оптимистичен, стабилизиращ и песимистичен. Пресметнати са редица климатични индекси, които оценяват влиянието на даден минал / настоящ и / или бъдещ климат върху околната среда, човешкото здраве, екосистемите и различни аспекти на стопанската дейност. В рамките на проекта са подготвени моделни оценки на [...]

Международен конкурс „Карст под защита – дар за поколенията“

Конкурсът е българска инициатива (2005 г.) и се организира от Експерименталната лаборатория по карстология (http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/) в Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН в партньорство с Фондация Център по карстология „Владимир Попов”. Той е част от оригиналната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu, разработена под егидата на ЮНЕСКО и имаща за цел иновативно обучение и образование за и чрез карста. Петото издание на конкурса е българското участие в Международната година на пещерите и карста (International Year of Caves and Karst, IYCK`2021) (http://iyck2021.org/index.php/events/) - широкомащабна световна акция на Международния съюз по спелеология (UIS). Конкурсът е отворен за всички, които проявяват интерес към уникалния природен феномен карст: ученици и учители, студенти и преподаватели, изследователи, пещерняци, природолюбители (без възрастови ограничения). Петото издание се провежда в 18 рубрики за 5 [...]

2021-11-02T10:10:13+00:00вторник, 2 ноември 2021 |Категории: Климатични промени, рискове и природни ресурси|Етикети: |

Световен ден на водата и Световен ден на метеорологията

„Океанът, нашият климат и време“ е темата на Световния ден на метеорологията тази година. На този ден отбелязваме важната роля на науката в изследванията на времето, климатичните колебания и изменения. Научните изследвания - както теоретични чрез създаването на модели, така и технологични чрез създаването и усъвършенстването на методите, уредите и програмите за наблюдение и обработка на информацията, определят обединяващата тема на този ден през 2021 г.: „Океанът, нашият климат и време“. (World Meteorological Day 2021 - The ocean, our climate and weather). На 22 март се отбелязва Световният ден на водата, който тази година ще премине под мотото  „Ценността на водата“. Стойността на водата е много повече от нейната цена - водата има огромна и комплексна ценност за нашите домакинства, храна, култура, здраве, образование, икономика [...]

Защита на дисертационен труд – еколог Елица Валентинова Хинева, Институт по океанология – БАН

На 12 април 2021 г. (понеделник) от 11:00 ч. в платформата ZOOM научното жури, назначено със Заповед № 268/10.12.2020 г. на Директора на ИО – БАН, гр. Варна, в състав: доц. д-р Кремена Стефанова (ИО - БАН, гр. Варна) – председател, становище, проф. д-р Надя Огнянова- Руменова (Геологически институт - БАН, гр. София) – рецензия, проф. дбн Марияна Филипова (пенсионер, гр. Варна) – рецензия, доц. д-р Ралица Зидарова (ИО-БАН, гр. Варна) – становище, доц. д-р Гана Гечева (ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Плодив) – становище, ще проведе заседание във връзка с публична защита на дисертационен труд на тема „Екологични фактори, лимитиращи разпространението на морските треви от p.Zostera в сублиторалната зона на Бургаски залив (Черно море): значение на ветровото вълнение и епифитното обилие” за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” [...]

БАН – партньор в конференцията по повод Световния ден на Географските информационни системи

Традиционно през ноември светът отбелязва Световния Ден на Географските информационни системи, празник на ГИС обществото по целия свят и в България.  Станете част от събитието у нас, като се включите в онлайн конференцията на ЕСРИ България на 18 ноември от 09:30ч. на живо в Youtube. Програмата включва вдъхновяващи презентации от водещи международни лектори с богат опит в сферата на геопространствените технологии. Не пропускайте възможността да се присъедините към събитието, за да: Видите новите възможности на ArcGIS платформата с множество демонстрации на живо за нуждите на различни индустрии, вкл. кадастър, околна среда, ютилитис, местно самоуправление, териториално планиране, сигурност, транспорт, здравеопазване и други Научите от водещите експерти в сферата на геопространствените технологии световните тенденции и добри практики, в това число президентът на Esri, Джак Данджермонд Разберете как другите [...]

Инициатива за син растеж за научни изследвания и иновации в Черно море

Институтът по океанология – БАН организира на 24 септември 2020 г. онлайн семинар „Инициатива за син растеж за научни изследвания и иновации в Черно море“ по проект „Black Sea CONNECT“, финансиран по Програма ХОРИЗОНТ 2020 комисия. Целта на срещата беше създаване на платформа от различни заинтересовани страни за идентифициране на националните приоритети и разработване на План за действие за изпълнение на Стратегическата програма за научни изследвания и иновации за Черно море (SRIA). Семинарът успя да привлече над 100  участници от различни държавни организации, научни институции, бизнес среди, университети и неправителствени организации. Форумът беше открит от директора на ИО-БАН и ръководител на проекта за България проф.Снежана Мончева. Резултатите от дискусиите ще бъдат обобщени в първа версия на Национална Стратегическа програма за научни изследвания и иновации за [...]

Go to Top