Световният ден на водата 22 март и Световният ден на метеорологията 23 март бяха отбелязани днес в Българската академия на науките. Събитието беше организирано от  Института за изследвания на климата, атмосферата и водите на БАН (ИИКАВ-БАН).

Директорът на ИИКАВ чл.-кор. Екатерина Бъчварова представи участието на учени от института в проект за възстановяване на влажните зони по поречието на река Дунав, финансиран по Програма Хоризонт Европа. Научният секретар в направление   „Климатични промени, рискове и природни ресурси“ на БАН проф. Деница Борисова поздрави организаторите и участниците от името на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. В днешния ден правим равносметка на заслугата и приноса на научните достижения и експертизи, свързани с предотвратяване на промените в климата, се казва в поздравителния адрес.

Ученици от НМУ “Любомир Пипков”

Проф. Иван Дреновски от ИИКАВ изнесе пред ученици от няколко столични училища лекция на тема: „Механизъм и климатичен ефект на типично метеорологично явление в България“.

По повод Световния ден на водата Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите организира конкурс за есета, презентации, постери и рисунки. Във фоайето на БАН бяха изложени наградените творби, както и постери на учени от ИИКАВ, въвеждащи в темата на Световния ден на водата за 2024 г. „Вода за мир“,а също и в темата на Световния ден на метеорологията през 2024 година „На преден план действията за климата“.