Геологическият институт  “Страшимир Димитров” на Българската академия на науките отбеляза своята 75-годишнина с тържество, което се проведе на 15 ноември в зала “Проф. Марин Дринов” на БАН. Директорът проф. Радослав Наков представи основните аспекти от дейността на института и припомни мисията на учените – да изучават геоложките системи и георесурсите на територията на България и Балканския полуостров. Геологическият институт е единствената национална комплексна геоложка организация, която придобива системно познания върху геологията на България, каза още проф. Наков.

На тържеството беше отбелязана и 85-ата годишнина на акад. Иван Загорчев. Той е уважаван учен със световно признание в областта на науките за Земята. Акад. Загорчев изнесе лекция, в която представи свои научни изследвания в областта на геологията.

Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева поздрави акад. Загорчев по случай неговата годишнина и му благодари за изключителните усилия, които той е положил за развитието на геологията. Чл.-кор. Пашева приветства от името на ръководството на Българската академия на науките учените от Геологическия ниститут и им пожела да отстояват все така успешно авторитетната си позиция и научно-изследователския подем в областта на геологията.