Световният ден на водата (22 март) и Световният ден на метеорологията (23 март) ще бъдат отбелязани в БАН с двудневен форум. Инициативата е на Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН. Откриването е на 22 март (вторник), в 10:00 часа, в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията  (ул. „15 ноември“ № 1).

Честването на двата световни дни 22 и 23 март предвижда доклади и дискусии по важни за България теми като управлението на водите в страната, водните ресурси в условията на климатични промени, иновативни технически решения за намаляване на човешкия отпечатък върху природата, качество на атмосферния въздух и здраве и други.

Официалната тема за Световния ден на метеорологията през 2022 година е „Ранно предупреждение и ранно действие. Хидрометеорологична и климатична информация за намаляване на риска от бедствия“. Чрез тази тема се подчертава, че за намаляването на щетите от природни бедствия е важна не само текущата информация за атмосферните процеси, но и климатичните анализи на дългогодишни данни за околната среда. Този акцент е особено важен и поради факта, че ОС на ООН (с Резолюция 76/А/L.12 на 2 декември 2021 г.) обяви 2022 година (01.07.2022 -30.06.2023) за година на фундаменталните науки за устойчиво развитие.

„Подземните води – да направим невидимото видимо“ – това е темата на Световния ден на водата през 2022 година. Питейната вода – основен източник на този жизненоважен ресурс са подземните води. Когато излизат на повърхността те дават началото на поточета, после реки, езера и правят възможно съществуването на хората, животните и растенията. Управлението на този безценен ресурс е задължение в настоящето, което осигурява бъдещето на човека и природата.

Инициативата е подкрепена от три министерства – на регионалното развитие и благоустройството, околната среда и водите и на образованието и науката и в сътрудничество с други институти на БАН, Хидротехнически факултет на Университета за архитектура, строителство и геодезия, Българска асоциация по водите, професионални организации и проекти.

 Програмата вижте ТУК