Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите

Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите е създаден с решение на общото събрание на БАН на 3 декември 2018 г. с мисия да провежда в БАН фундаментални и приложни интердисциплинарни научни изследвания в областта на:

  • климатичните промени,
  • климата (включително градски, крайбрежен, планински и агроклимат),
  • физикохимините процеси в атмосферата,
  • водните ресурси – опазване, използване и развитие на свързаните с тях системи и услуги за посрещане на предизвикателствата пред съвременните политики и укрепване капацитета на държавните институции.

Наред с постигането на нови научни знания, цел на изследванията е задоволяване нуждите на обществото и икономиката от знания и научно обосновани политики за устойчиво развитие и опазване на околната среда.

ИИКАВ-БАН е наследник на някои традиционни в БАН научни изследвания по физика на атмосферата, климатология, климатични промени, изучаване и управление на водните ресурси. Основатели и представители на съответни школи в БАН в тези области са акад. Стойчо Панчев, чл.-кор. Димитър Йорданов, чл.-кор. Васил Андреев и акад. Димо Велев. Учените от ИИКАВ-БАН са призвани да допринесат за съхранването на опита предаден им от учителите, да развиват създадените школи и да разширяват достиженията в тези области.

ИИКАВ-БАН е изграден от 3 научни секции „Климат“, „Атмосфера“ и „Води“.

Съставът на ИИКАВ-БАН понастоящем работи в София, Пловдив и Бургас.

Предстоящи събития – Първа научна конференция “Климат, водни ресурси, водни баланси и качество на водите” 14-15 октомври 2019.

Новини

Артконкурс за климатичните изменения

понеделник, 4 април 2022 |Коментарите са изключени за Артконкурс за климатичните изменения

Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките (БАН)  и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив обявяват конкурс за изработване на климатична картичка с послание. В [...]

БАН отбеляза Световния ден на водата – 22 март

вторник, 22 март 2022 |Коментарите са изключени за БАН отбеляза Световния ден на водата – 22 март

С дискусии и презентации по важни за България теми - управление на водите и климатични промени и водни ресурси в България, БАН чества Световния ден на водата - 22 март. Организатор на събитието, което продължава [...]

Честване на Световния ден на водата (22 март) и Световния ден на метеорологията (23 март)

петък, 18 март 2022 |Коментарите са изключени за Честване на Световния ден на водата (22 март) и Световния ден на метеорологията (23 март)

Световният ден на водата (22 март) и Световният ден на метеорологията (23 март) ще бъдат отбелязани в БАН с двудневен форум. Инициативата е на Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН. Откриването [...]

Световен ден на водата и Световен ден на метеорологията

неделя, 21 март 2021 |Коментарите са изключени за Световен ден на водата и Световен ден на метеорологията

„Океанът, нашият климат и време“ е темата на Световния ден на метеорологията тази година. На този ден отбелязваме важната роля на науката в изследванията на времето, климатичните колебания и изменения. Научните изследвания - както теоретични [...]

Първа научна конференция “Климат, водни ресурси, водни баланси и качество на водите”

сряда, 19 юни 2019 |Коментарите са изключени за Първа научна конференция “Климат, водни ресурси, водни баланси и качество на водите”

Конференцията е посветена на 150 годишнината на Българска академия на науките и е подкрепена от Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ 2019 – 2023, [...]

Климатичните особености и качество на атмосферния въздух ще обсъждат учени

сряда, 29 май 2019 |Коментарите са изключени за Климатичните особености и качество на атмосферния въздух ще обсъждат учени

В Световния ден на околната среда - 5 юни, Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите (ИИКАВ-БАН) и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив)  организират кръгла маса на тема: „Климатични особености [...]

Контакти