Научно-изследователско направление

Информационни и комуникационни науки и технологии

Звената в направлението “Информационни и комуникационни науки и технологии” развиват утвърдените научни традиции на България в областта на математиката и информатиката.

Фундаменталните изследвания, извършвани в полето на математиката, са предпоставка за създаване на иновации в образованието, индустрията и финансовия сектор. Приложните научни изследвания в областти като механика, композитни материали, биомеханика и мехатроника водят до създаването на технологии за изследване и безразрушителен контрол на качеството на продуктите, за интелигентно моделиране и протезиране на структури и функции на човешкото тяло. Продукт на информатиката в БАН са технологии за обработка и управление на знания и моделиране на образователните процеси, за оптимизация и подпомагане на вземане на решения, за обработка на сигнали и разпознаване на образи.

За решаване на комплексни проблеми на индустрията се създават вградени интелигентни устройства, специализирани сензори, изпълнителни устройства и сензорни системи на нови принципи, микро- и наносистеми и устройства-манипулатори, роботи и мехатронни системи за микро- и нанотехнологии.  Разработени са уникални уреди, програмни средства и инженерно осигуряване за научни изследвания, технически системи за сигурност, отбрана и опазване на околната среда.

Индикатор за качеството на изследванията е успеваемостта на проектите, с които екипи от направлението кандидатстват за финансиране на сесиите на националния фонд “Научни изследвания” – 62,5% от подадените през 2016 г. проекти са одобрени.  За периода 2014-2016  са привлечени над 2 млн. евро по сесии на европейската програма Хоризонт 2020. Общо привлеченото финансиране за научни проекти и договори за научни разработки в направлението през 2016 г. година е 5.5 милиона лева.

Наред с научните изследвания, традиционна е дейността по откриване и развитие на млади таланти в областта на математиката и информатиката. През годините след 1959, националните отбори по математика и информатика, традиционно ръководени от учени от направлението, са донесли стотици медали от международни състезания. Инициативи като УчИМИ са признати на национално ниво и са прераснали в  общоакадемични.

Новини и обяви

Защита на дисертация на Емилиано Манколи – ИИКТ- БАН

сряда, 6 март 2024 |Коментарите са изключени за Защита на дисертация на Емилиано Манколи – ИИКТ- БАН

На 21.03.2024 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Optimization methods for machine learning applications“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма [...]

Защита на дисертация на Красимир Терзиев – ИИКТ- БАН

петък, 23 февруари 2024 |Коментарите са изключени за Защита на дисертация на Красимир Терзиев – ИИКТ- БАН

На 12.03.2024 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Съвременните сателитни комуникационни системи и иновативни методи за повишаването на ефективността им” за присъждане на образователната [...]

Защита на дисертация на Милвина Терзиева – ИИКТ- БАН

петък, 23 февруари 2024 |Коментарите са изключени за Защита на дисертация на Милвина Терзиева – ИИКТ- БАН

На 12.03.2024 г., от 10:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интеграция и синергия между информационно-комуникационните технологии и съвременното банкиране” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” [...]

Конкурс за доцент в Института по математика и информатика

вторник, 30 януари 2024 |Коментарите са изключени за Конкурс за доцент в Института по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН - София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5 Математика; научна специалност „Теория на [...]

Конкурс за главен асистент в ИМИ

понеделник, 18 декември 2023 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в ИМИ

Институт по математика и информатика при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Алгебрична геометрия“ [...]

Дискусия за бъдещето на изкуствения интелект

четвъртък, 30 ноември 2023 |Коментарите са изключени за Дискусия за бъдещето на изкуствения интелект

Бъдещето на изкуствения интелект и влиянието на тази технология върху различните сфери на човешката дейност бяха обсъдени на международен семинар, проведен в Българската академия на науките на 30 ноември. Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Стефан [...]

Конкурси в ИМИ-БАН

сряда, 22 ноември 2023 |Коментарите са изключени за Конкурси в ИМИ-БАН

Институтът по математика и информатика при БАН обявява следните конкурси: - конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Моделиране [...]

Конкурси за главни асистенти в ИМИ

сряда, 22 ноември 2023 |Коментарите са изключени за Конкурси за главни асистенти в ИМИ

Институтът по математика и информатика при БАН обявява конкурси за главни асистенти: - в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Софтуерни технологии) [...]

Виртуални интерактивни модели на автентични народни носии и триизмерни модели на археологически обекти показаха учени на еврокомисар Илиана Иванова

петък, 17 ноември 2023 |Коментарите са изключени за Виртуални интерактивни модели на автентични народни носии и триизмерни модели на археологически обекти показаха учени на еврокомисар Илиана Иванова

Възможностите на най-съвременни средства за 3D дигитализация представиха учени от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова. Демонстрирани бяха 3D модели, добити [...]

Дни на отворените врати по минимално инвазивна хирургия в Института по роботика на БАН

сряда, 8 ноември 2023 |Коментарите са изключени за Дни на отворените врати по минимално инвазивна хирургия в Института по роботика на БАН

  Нова лаборатория за експериментална хирургична роботика Научна сесия за бъдещето на минимално инвазивната хирургия с участието на водещи учени се проведе в Института по роботика на БАН. Събитието е част от инициативата Дни на [...]

Новия суперкомпютър Хемус представи ИИКТ-БАН

четвъртък, 19 октомври 2023 |Коментарите са изключени за Новия суперкомпютър Хемус представи ИИКТ-БАН

Уникален инфраструктурен комплекс отвори врати Нов инфраструктурен комплекс с най-съвременни технологии за дигитална трансформация и високопроизводителни пресмятания откриха днес министър-председателят  акад. Николай Денков, председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и директорът на Института по [...]

Среща по проект КЛаДА-БГ

четвъртък, 12 октомври 2023 |Коментарите са изключени за Среща по проект КЛаДА-БГ

Среща на Управителния съвет на Националнатa интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ), се проведе на 11 октомври в [...]

120 години от рождението на Джон Атанасов

четвъртък, 5 октомври 2023 |Коментарите са изключени за 120 години от рождението на Джон Атанасов

Българската академия на науките отбеляза 120 години от рождението на Джон Атанасов, създал първия цифров електронен компютър, с научна сесия, която се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията. Председателят на БАН акад. [...]

Почетен знак „Марин Дринов“ на лента за чл.- кор. Светозар Маргенов

вторник, 22 август 2023 |Коментарите са изключени за Почетен знак „Марин Дринов“ на лента за чл.- кор. Светозар Маргенов

С Почетен знак „Марин Дринов“ на лента Управителният съвет на Българската академия на науките награди чл.-кор. Светозар Маргенов, директор на Института по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ). Отличието връчи председателят на Академията [...]

Безпрецедентен успех на български участник в Research Science Institute – RSI в САЩ

понеделник, 7 август 2023 |Коментарите са изключени за Безпрецедентен успех на български участник в Research Science Institute – RSI в САЩ

Всяко лято 80 изявени ученици от цял свят се събират в Масачузетския технологичен институт (MIT) за да участват в Международната лятна изследователска програма за ученици (Research Science Institute – RSI). Тази година в RSI [...]

Акад. Ревалски връчи диплом за асоцииран член на САЧК на проф. Иван Костов

вторник, 11 юли 2023 |Коментарите са изключени за Акад. Ревалски връчи диплом за асоцииран член на САЧК на проф. Иван Костов

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи днес диплом за асоцииран член на Събранието на академиците и член-кореспондентите на проф. Иван Костов. Нашата цел е да поддържаме добро сътрудничество с колегите, които раотят в чужбина, [...]

Учени от над 30 държави в София за международна конференция “Дни на математиката”

понеделник, 10 юли 2023 |Коментарите са изключени за Учени от над 30 държави в София за международна конференция “Дни на математиката”

  Президентът Румен Радев връчи на д-р Веселин Димитров Наградата по математика на Института по математика и информатика за 2023 г. – за изключителен принос към теорията на числата и диофантовата геометрия Официалното откриване на [...]

Открито заседание на научно жури в ИМИ

сряда, 14 юни 2023 |Коментарите са изключени за Открито заседание на научно жури в ИМИ

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 30.06.2023 г. от 11:00 часа в зала 503 на Институт по математика и информатика [...]

Научно жури в ИИКТ-БАН

сряда, 7 юни 2023 |Коментарите са изключени за Научно жури в ИИКТ-БАН

На 21.06.2023 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Метод на мравките за решаване на комбинаторни оптимизационни задачи“ за присъждане на научната степен “доктор на науките” [...]

Проф. Ерхард Хинрикс с почетен знак „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ БАН“

сряда, 10 май 2023 |Коментарите са изключени за Проф. Ерхард Хинрикс с почетен знак „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ БАН“

Проф. Ерхард Хинрикс от Университета в Тюбинген, Германия, е удостоен с почетен знак „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ БАН“. Отличието му беше връчено днес в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН от главния научен секретар на Академията [...]

Почетен знак „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ БАН“ за проф. Райчо Лазаров

сряда, 3 май 2023 |Коментарите са изключени за Почетен знак „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ БАН“ за проф. Райчо Лазаров

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи почетен знак „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ БАН на проф. Райчо Лазаров. Управителният съвет на Академията присъжда отличието на проф. Лазаров заради приноса му в [...]

Започва проект за изследвания в областта на невротехнологиите

сряда, 15 март 2023 |Коментарите са изключени за Започва проект за изследвания в областта на невротехнологиите

Нова експериментална лаборатория в Института по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на науките (ИИКТ)  ще бъде създадена по проект „VIBraTE”, финансиран по програма „Хоризонт Европа“. Това съобщи доц. д-р Димитър Проданов, който представи [...]

Заседание на научно жури в ИИКТ

вторник, 14 март 2023 |Коментарите са изключени за Заседание на научно жури в ИИКТ

На 28.03.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Информационно-комуникационни технологии в образованието“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, [...]

Открито заседание на научно жури в ИМИ-БАН

петък, 13 януари 2023 |Коментарите са изключени за Открито заседание на научно жури в ИМИ-БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 14.02.2023 г. от 14:00 ч. в Института по математика и информатика – БАН [...]