Бъдещето на изкуствения интелект и влиянието на тази технология върху различните сфери на човешката дейност бяха обсъдени на международен семинар, проведен в Българската академия на науките на 30 ноември. Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Стефан Хаджитодоров и посланикът на Испания Н. Пр. Алехандро Поланко откриха форума.

Изключително бързото разпространение на системи, базирани на изкуствен интелект, изисква добър анализ на техните възможности и ограничения, осмисляне на правните, организационните и управленските въпроси, които се поставят, както и оптимизиране на връзката между разработването и внедряването им в практиката.

Известни български и испански анализатори участваха в дискусията. Проф. Кирил Симов от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН очерта историята, принципите, възможностите и ограниченията на изкуствения интелект. Доц. д-р Мариана Тодорова от Института по философия и социология на БАН постави основните въпроси, които стоят пред обществата и организациите във връзка с прилагането на тези нови технологии. Гл. ас. Иво Цеков и докторант Георги Мутафчиев от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ акцентираха на правните проблеми и въпросите на сигурността. Испанският специалист Елиас Гаргало от EURECAT представи концепцията за връзката между разработването на новите технологии и внедряването им в реалния сектор.

Началото на интересната дискусия бе дадено от заместник-министъра на образованието и науката Наталия Митева, която сподели какви са предизвикателствата пред образователната сфера предвид възможността за използване на CHAT GPT и какви програми се разработват за информиране и обучение на ученици и преподаватели.

В семинара, организиран от Българската академия на науките, Софийския форум за сигурност и Посолството на Кралство Испания в България, участваха представители на министерства и ведомства, бизнеса, академичните среди, посланици и дипломати, акредитирани в България.