Възможностите на най-съвременни средства за 3D дигитализация представиха учени от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова. Демонстрирани бяха 3D модели, добити чрез методите на лазерно сканиране, близко-обхватна и въздушна фотограметрия. Учените показаха на еврокомисаря и  виртуални интерактивни сцени с модели на автентични народни носии от колекцията на Националния етнографски музей, както и триизмерни модели на археологически обекти. По време на посещението изследователите представиха и как работят системите за лазерно сканиране и компютърна томография, както и  резултати от проведени с тях изследвания.

Научната инфраструктура е част от Лабораторията по 3D дигитализация и микроструктурен анализ на Центъра за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии. Координатор на Центъра е Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН. Проектът е финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  от Европейския фонд за регионално развитие.

Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски и ръководителят на Центъра за върхови постижения чл.-кор. Светозар Маргенов запознаха Илиана Иванова с дейността по проекта. Направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“ е едно от най-динамичните направления в БАН, тъй като технологиите непрекъснато навлизат в нашия живот, каза акад. Ревалски и допълни, че тези научни изследвания са свързани с приложение във всички области на живота.

Еврокомисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта благодари за възможността да се запознае с резултати от успешно реализирания европейски проект. Научната инфраструктура в Центъра предоставя свободен достъп на учените за обмяна на идеи и практики, каза Илиана Иванова.

Посещението на еврокомисаря се проведе в рамките на Ден на отворените врати в Центъра за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии. Резултати от проекта бяха представени пред медиите и ученици и студенти.