Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи днес диплом за асоцииран член на Събранието на академиците и член-кореспондентите на проф. Иван Костов. Нашата цел е да поддържаме добро сътрудничество с колегите, които раотят в чужбина, каза акад. Ревалски и припомни, че през март Събранието на академиците избра двама български учени за асоциирани членове на САЧК – проф. Иван Костов и проф. Димитър Съсълов.

Проф. Иван Костов е автор на 100 статии, цитирани над 5940 пъти. От 1990 г. е на постоянна работа в ЦНРС, Сакле, Франция. Носител е на наградата Grand Prix Servant de l’Academie des Sciences (2007 г.), асоцииран професор в ЦЕРН, Женева (1997-1998 г.) и в Юкава Институт, Киото (2000-2001 г.), гостуващ професор в Institute for Advanced Study (Princeton), Rutgers University, Santa Barbara, Stony Brook, Tokyo, в Триест, в Бразилия, в Китай. Проф. Костов поддържа тесни научни връзки и с колегите си в България.

Проф. Иван Костов участва в международната конференция “Дни на математиката в София” (Mathematics Days in Sofia – MDS2023), която се провежда в София.