Всяко лято 80 изявени ученици от цял свят се събират в Масачузетския технологичен институт (MIT) за да участват в Международната лятна изследователска програма за ученици (Research Science Institute – RSI). Тази година в RSI за първи път участваха 100 ученици.

Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ) извършва селекцията на българските участници в RSI въз основа на представянето на учениците в мероприятията на УчИМИ, след провеждане на специално интервю. За участие в RSI’23 бяха избрани Деян Хаджи-Манич от МГ „Д-р Петър Берон“, Варна, и Радостин Чолаков от МГ „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив.

По време на лятната школа гимназистите четат най-актуалната литература в своята област, изготвят и изпълняват подробен изследователски план и предоставят устни и писмени доклади за своите открития.

Обучаващите се в RSI участват първо в седмица на интензивни STEM-класове, където с тях работят изтъкнати преподаватели, сред които често и нобелови лауреати. „Сърцето“ на RSI е петседмичният изследователски стаж, където учениците изготвят своите индивидуални проекти под ръководството на ментори, които са опитни учени и изследователи. Последната седмица на RSI учениците подготвят писмени и устни презентации на своите изследователски проекти.

И двамата български представители се представиха повече от достойно, като Радостин Чолаков се класира сред петте най-добри и писмени, и устни презентации на проекта си (отличената разработка на Радостин е и единствената в област информатика). Това е първи такъв успех за български участник в RSI.

Доц. Евгения Сендова от Института по математика и информатика на БАН е дългогодишен тютор на участниците в RSI. Благодарение на нейните усилия българското участие в престижната лятна школа е възможно и все по-успешно.

„От създаването на Ученическия институт по математика и информатика досега сме имали многократно избраници в Топ 5 за писмени разработки на математически или информатични проекти, 1 път – за устно представяне на математически проект, но сега за първи път имаме представител и в двете категории едновременно!“, посочва доц. Сендова.

За повече информация посетете https://math.bas.bg/