Нова лаборатория за експериментална хирургична роботика

Научна сесия за бъдещето на минимално инвазивната хирургия с участието на водещи учени се проведе в Института по роботика на БАН. Събитието е част от инициативата Дни на отворените врати, която се състоя на 6 и 7 ноември и е организирано от екипа за управление на Центъра за компетентност към Медицински университет – Плевен.

Акад. Чавдар Руменин от Института по роботика на БАН откри сесията като подчерта, че територията на иновациите – това е медицината, която е може би най-интензивно развиващата се област. Той представи съвместните изследователски дейности по проекта и партньорството между института и медицинските университети в Плевен и Варна. Акад. Григор Горчев, проф. Славчо Томов и проф. Добромир Димитров от Медицинския университет – Плевен говориха за предизвикателствата и перспективите в минимално инвазивната хирургия. На форума присъстваха зам.-председателят на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева, акад. Богдан Петрунов от отделението по медицински науки на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН, учени и студенти.

В  лабораторията за експериментални разработки за нуждите на минимално инвазивната хирургия на Института по роботика на БАН пред студенти, специализанти, докторанти и академични преподаватели беше представен симулатор за лапароскопско обучение във виртуална реалност.

Инициативата е по проект на Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия „Леонардо да Винчи“. В Центъра за компетентност с високотехнологична апаратура и специализиран софтуер са оборудвани 10 лаборатории, 8 от които функционират в Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), а другите две са ситуирани при основните партньори – Медицински университет – Варна и Институт по роботика на БАН.

Иновациите в Центъра за компетентност са насочени към въвеждането и използването на нови способи за извършване на персонализирана диагностика и лечение, нови методи на преподаване и обучение чрез използване на изградената инфраструктура и за провеждане на лечение и диагностика, нови здравни услуги, създаване на бази от медицински данни, използване на виртуална реалност (VR) и 3D моделиране в медицината, роботизирана и минимално инвазивна хирургия.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]